About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 21 blog entries.
16 07, 2018

Bilişim Hukuku

2018-07-26T10:58:11+00:00

21. yy’ın en büyük getirilerinden biri olan internetin, insan yaşantısı içerisinde kapladığı yer genişledikçe popülaritesi artan hukuk dallarının başında gelen bilişim hukuku en basit ifadeyle; elektronik sistemlerin tümünü kapsayan bilişim [...]

Bilişim Hukuku2018-07-26T10:58:11+00:00
14 07, 2018

Devre Tatil Sözleşmesi

2020-10-05T09:19:48+00:00

Periyodik süreli tatil sözleşmelerinin türlerinden biri olan devre tatil sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da  “bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem [...]

Devre Tatil Sözleşmesi2020-10-05T09:19:48+00:00
14 07, 2018

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti

2018-07-24T13:31:20+00:00

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti TCK 188 ve devamında düzenlenmiş seçimlik hareketli  bir suçtur. Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere “Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti [...]

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti2018-07-24T13:31:20+00:00
14 07, 2018

Trafik Cezalarının İptali ve Dilekçe Örneği

2019-07-22T14:19:21+00:00

Trafik Cezalarına İtiraz Edilir Mi? Trafik cezaları her sene zamlanmakla beraber sürücülere ciddi bir maddi kayıp yaratabilmektedir. Sürücüler, bazen dikkatsizlik sebebiyle bazen de aceleci davranmaları sebebiyle çeşitli trafik cezaları ile [...]

Trafik Cezalarının İptali ve Dilekçe Örneği2019-07-22T14:19:21+00:00
14 07, 2018

Tüketici Hukuku ve Taksitle Satış Sözleşmesi

2018-07-24T13:18:16+00:00

Bilindiği üzere günümüz şartlarında toplumumuzun çok büyük bir kısmı her türlü mal alımında taksitle satış sözleşmesini kullanmaktadır. Peki, taksitle satış sözleşmesi nedir? Tüketicinin buradaki hakları nelerdir? Tanım: 6502 Sayılı Tüketici [...]

Tüketici Hukuku ve Taksitle Satış Sözleşmesi2018-07-24T13:18:16+00:00
14 07, 2018

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi

2019-07-22T14:19:51+00:00

Tazminat istemi Madde 141 - (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne [...]

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talebi2019-07-22T14:19:51+00:00
14 07, 2018

Manevi Tazminat Ve Miktarının Tayini

2019-07-22T14:20:04+00:00

Manevi tazminat, şahsiyet hakkına hukuka aykırı tecavüzden doğan acı elem ve ızdırabın telafisi amacıyla hükmedilen tazminattır. Tecavüz sebebiyle duyulan acı elem ve ızdırap manevi zarar olarak ifade ediliR. Şeye gelen [...]

Manevi Tazminat Ve Miktarının Tayini2019-07-22T14:20:04+00:00
14 07, 2018

Borçlar & Eşya Hukuku

2018-07-30T12:01:51+00:00

"Borçlar hukuku, alacaklı ve borçlu tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerden doğan anlaşmazlıkların çözümü ve her iki tarafın da haklarının yasal mevzuatlar çerçevesinde aranmasının önüne açan hukuk dalı olarak tarif [...]

Borçlar & Eşya Hukuku2018-07-30T12:01:51+00:00
14 07, 2018

İdare ve Vergi Hukuku

2019-07-22T15:09:53+00:00

" Gerçek ve tüzel kişilerin idare ve vergi hukuku kapsamına dahil olan davalarının ve ilişkilerinin düzenlenmesini kapsayan idare ve vergi hukuku, içerisinde birçok farklı dava takip tür ve işlemini barındıran [...]

İdare ve Vergi Hukuku2019-07-22T15:09:53+00:00
14 07, 2018

Kredi Dosya Masrafı İadesi

2018-07-30T14:21:18+00:00

Bankalar kredi işlemi yapılması sonucunda kredi kullanan kişiden çeşitli adlar altın bazı ücretler talep ediyordu. Ancak, 2013 Kasım ayında çıkan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile kredi işlemlerinde alınan masrafların bazıları [...]

Kredi Dosya Masrafı İadesi2018-07-30T14:21:18+00:00
14 07, 2018

Araç Değer Kaybı Nedir?

2018-07-24T13:16:20+00:00

ARAÇ DEĞER KAYBI Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en [...]

Araç Değer Kaybı Nedir?2018-07-24T13:16:20+00:00
14 07, 2018

Boşanmada Ortak Velayet ve Şartları

2019-08-08T13:05:51+00:00

Anne ve babanın, üzerinde çeşitli şartlara bağlı olarak inisiyatif kullanma hakkına sahip olduğu çocukları üzerinde sahip olduğu hak ve sorumlulukları ifade eden velayet kavramı, boşanma sonrasında anne ve babanın [...]

Boşanmada Ortak Velayet ve Şartları2019-08-08T13:05:51+00:00
14 07, 2018

İcra İflas Hukuku

2021-04-20T21:29:50+00:00

Bilindiği üzere hukuk kendi içerisinde birçok farklı dala ayrılır ve her bir hukuk dalının gelişim süreci farklılık gösterirken, dikkate alınması gereken mevzuatlar da büyük değişkenlik gösterir. Bu kapsamda gerek bireyler [...]

İcra İflas Hukuku2021-04-20T21:29:50+00:00
14 07, 2018

Gayrimenkul ve İnşaat

2021-04-20T21:24:31+00:00

Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımlar ile daha sık gündeme gelmeye başlayan gayrimenkul ve inşaat hukuk davaları kapsamında, alanında uzman ve tecrübesiyle ön plana çıkan Kocaeli inşaat hukuku avukatı ile müvekkillerimizin hizmetindeyiz. [...]

Gayrimenkul ve İnşaat2021-04-20T21:24:31+00:00
14 07, 2018

Sözleşme Yönetimi Hizmetleri

2021-04-20T21:18:39+00:00

Günümüz Türkiye'sinde sözleşmeler büyük önem arz etmektedirler. Her sözleşmenin kapsamı da değişmektedir. Sözleşmeleri hazırlarken, içerikleri, taraflara yaptırımları ve yasal dayanaklarının bilinmesi gerekir. Bu yüzden Kocaeli sözleşme avukatı ekibimizden her türlü [...]

Sözleşme Yönetimi Hizmetleri2021-04-20T21:18:39+00:00
14 07, 2018

Ticaret Hukuku

2021-04-20T21:16:58+00:00

"Medeni hukuk ve borçlar hukukunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve tacirlerin haklarını yasal mevzuatlar ile koruma altına almasını garanti eden hukuk dalı, ticaret hukuku olarak tarif edilebilir." Ticaret Hukuku [...]

Ticaret Hukuku2021-04-20T21:16:58+00:00
14 07, 2018

Miras Hukuku

2021-04-20T21:13:15+00:00

Vatandaşın ölümü yahut hakkında gaiplik kararı verilmesi neticesinde mirasın kimlere, ne oranda ve hangi yollarla dağıtılacağının düzenlenmesini yapan hukuk dalını miras hukuku olarak tanımlamak mümkündür. Miras Hukuku Miras hukuku mevzuatlarında [...]

Miras Hukuku2021-04-20T21:13:15+00:00
14 07, 2018

Tüketici Hukuku

2021-04-20T21:12:41+00:00

Tüketicinin ekonomik çıkarları, sağlığı, güvenliği ve satın aldığı hizmet ya da maldan ötürü karşılaştığı tüm sorunları düzenleyen hukuk dalını tüketici hukuku olarak tanımlamak mümkündür. Tüketici Hukuku  Tazminat davaları ile doğrudan [...]

Tüketici Hukuku2021-04-20T21:12:41+00:00
14 07, 2018

Sigorta Hukuku

2021-04-20T21:11:48+00:00

Avukatlık büromuzda hukukun değişik alanlarında uzman kişilerle kapsamlı şekilde faaliyetler sürdürmekteyiz. Dilediğiniz alanda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Sigorta Hukuku  Sigorta hukuku  kapsamı genel bir ifade ile sigortalı kişilerle sigorta firmaları arasında [...]

Sigorta Hukuku2021-04-20T21:11:48+00:00
14 07, 2018

Dava Hizmetleri

2021-03-27T09:28:36+00:00

Dava açma ve genel dava hizmetleri hakkında hukuki süreçleri bilmek için uzmana ihtiyaç vardır.  Uzman avukatlarla müvekkillerimize en iyi hizmeti vermekteyiz. Dava Açma  Dava açma ve genel dava hizmetleri denildiğinde [...]

Dava Hizmetleri2021-03-27T09:28:36+00:00
Go to Top