Blog

24 03, 2021

Ödeme Emri

2021-03-24T15:24:37+00:00

Ödeme Emri Nedir? Bu makalemizde ilamsız icra takiplerinde Ödeme emri geldiğinde ne yapmalıyız? Ödeme emrine İtiraz nasıl yapılır konusunda genel bilgiler vermekteyiz. İcra Müdürlüğünden tarafınıza ödeme emri gönderildiyse burada en [...]

Ödeme Emri2021-03-24T15:24:37+00:00
18 03, 2021

Anlaşmalı Boşanma Davası

2021-03-18T09:40:00+00:00

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Bu makalemizde anlaşmalı boşanma davasını incelemekteyiz. Daha önce çekişmeli boşanma davalarını, boşanmanın çekişmeli ve anlaşmalı halini kısaca özetlemiştik. Bu yazımızda ise boşanmanın anlaşma ile gerçekleştirilmesini anlatmaya çalışacağız. [...]

Anlaşmalı Boşanma Davası2021-03-18T09:40:00+00:00
27 02, 2021

Çekişmeli Boşanma Davaları

2021-03-04T13:38:28+00:00

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI Boşanma davaları Anlaşmalı Boşanma Davaları ve Çekişmeli Boşanma Davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda size Çekişmeli Boşanma Davalarını, bu davaların Genel Boşanma Sebebi ve Özel Boşanma Sebepleri [...]

Çekişmeli Boşanma Davaları2021-03-04T13:38:28+00:00
21 02, 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği | Genel Bilgiler

2021-03-04T13:44:05+00:00

    Yaşadığımız Kocaeli’nin, sanayi bölgesinde olması karşısında olumsuz durumlar ile karşılaşmamak adına dikkatli olunmalıdır. Kocaeli’de iş hukuku alanında uzman olan avukatlarımız tarafından hukuki destek verilmektedir. Dolayısıyla iş sağlığı ve [...]

İş Sağlığı ve Güvenliği | Genel Bilgiler2021-03-04T13:44:05+00:00
25 08, 2020

Trafik Kazalarında Tazminat Davası ve Sigorta Süreci

2021-03-04T14:03:26+00:00

Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar ve Sigorta Avukatının rolü Sigorta avukatı ya da hukukçular, Trafik kazalarını temel olarak  yaralamalı  ve ölümlü olarak ikiye ayırmaktadır. Trafik kazası neticesinde mağdur olan şahısların maddi [...]

Trafik Kazalarında Tazminat Davası ve Sigorta Süreci2021-03-04T14:03:26+00:00
20 07, 2020

İş Hukukunda Arabuluculuk

2021-03-04T14:18:16+00:00

Arabuluculuk ve İş Hukuku 6325 sayılı Kanun'a göre arabuluculuk şu şekilde tanımlanmaktadır : "Belirli teknikler uygulayarak tarafların görüşmesinin ve müzakere edilmesinin sağlandığı, tarafların birbirlerini anlamaları ve bu şekilde uyuşmazlığı çözüme [...]

İş Hukukunda Arabuluculuk2021-03-04T14:18:16+00:00
13 07, 2020

Azilname Örneği

2021-04-20T21:24:09+00:00

Azilname bir diğer ismiyle azil belgesi-görevden alma belgesi, Türk hukukunda Türk Borçlar Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Türk Medeni Kanunu gibi bir çok kanuna konu olmuş ve Yargıtay’ın da çok [...]

Azilname Örneği2021-04-20T21:24:09+00:00
23 06, 2020

Tevsii Tahkikat

2021-04-20T21:22:01+00:00

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tevsi kelimesinin anlamı “genişletmek, yaymak” şeklinde, tahkikatın anlamı ise “soruşturma” demektir. Günümüzde ceza yargılamalarında ortaya çıkan tevsi tahkikat kavramı ise kovuşturma aşamasında taraflardan herhangi birinin [...]

Tevsii Tahkikat2021-04-20T21:22:01+00:00
23 06, 2020

Davadan Feragat Dilekçesi

2021-04-20T21:19:14+00:00

Türkiye Dil Kurumu sözlüğü uyarınca feragat “hakkından kendi isteği ile vazgeçme” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukukunda ise davadan feragat Hukuk Muhakameleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesi [...]

Davadan Feragat Dilekçesi2021-04-20T21:19:14+00:00
2 06, 2020

Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat

2021-04-20T21:17:43+00:00

Bu makalemizde hangi durumda hangi tazminatın teminat altına alındığını yani “kaza yaptım, sigortadan para alabilir miyim?” sorusunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bedensel zarar nedeniyle tazminatın ne olduğunu açıklamak gerekmektedir. Geçirmiş olduğunuz [...]

Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat2021-04-20T21:17:43+00:00
25 05, 2020

İşe İade Davası

2021-04-20T21:15:50+00:00

İşe iade davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesinde düzenlenmiş olup haksız olarak iş akdi feshedilen işçinin; fesholunan iş ilişkisine geri dönüşü için açacağı dava türüdür. İşe iade davasının düzenlendiği 20.maddenin [...]

İşe İade Davası2021-04-20T21:15:50+00:00
19 05, 2020

Covid-19 Pandemisi ve Tüketici Sözleşmelerine Olan Etkileri

2021-04-20T21:13:12+00:00

2019 yılının Aralık ayının sonlarında Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 salgınının; Türkiye’de taraflarca imza altına alınmış sözleşmelere etkilerini inceleyeceğiz. Covid-19 Pandemisi Nedir ? [...]

Covid-19 Pandemisi ve Tüketici Sözleşmelerine Olan Etkileri2021-04-20T21:13:12+00:00
14 03, 2020

Reddi Miras Davası ve Süreci

2020-03-16T07:57:52+00:00

Reddi miras davası, makalemizin geri kalanında ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere; esasında sulh hukuk mahkemesine verilen bir irade beyanıdır. Doğru bir deyişle, reddi miras davası mirası reddedecek kişinin ikametinde bulunan sulh [...]

Reddi Miras Davası ve Süreci2020-03-16T07:57:52+00:00
Vdcasino Giriş Vdcasino İlbet Giriş Vdcasino