ARAÇ DEĞER KAYBI
Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder.
Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilmiş olsa dahi aracınızda değer kaybı oluşur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus hasar gören bölgenin hiç onarım görmemiş ya da benzer nitelikte bir onarım görmemiş olmasıdır.
Örnek olarak; daha önce başka bir kaza sebebiyle boyanan bir parçanın daha sonra başka bir kaza sebebiyle tekrar boyanması değer kaybına sebep olmazken; bu parçanın değiştirilmiş olması ülkemiz koşullarında değer kaybına sebep olabilecektir.
Araç değer kaybı tazminatından kazada kusurlu bulunan tarafın araç sahibi, sürücüsü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur.
ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?
Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın;
* Hasar geçmişi ve niteliği
* Kilometresi
* Marka ve model bilgisi
* Üretim yılı
*Trafiğe çıkış tarihi
* Pazar değeri
Ve bunlar gibi bir çok faktör dikkate alınarak hesaplanır.
ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL TAHSİL EDİLİR?
Araç değer kaybı tazminatından kazada kusuru bulunan tarafın araç sahibi, sürücü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur.
Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperlerinden alacağınız araç değer kaybı ekspertiz raporu ile sorumlulardan herhangi birine ya da tümüne birden dava açabilirsiniz.
Ayrıca sigorta şirketlerine karşı açılacak davalar için araç değer kaybı ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak araç değer kaybı tazminatını tahsil edebilirsiniz.
ARAÇ DEĞER KAYBI ZAMAN AŞIMI SÜRESİ
Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır.
Zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren başlar. Son iki yıl içinde kaza yapmışsanız araç değer kaybınızı talep edebilirsiniz.