Türkiye Dil Kurumu sözlüğü uyarınca feragat “hakkından kendi isteği ile vazgeçme” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukukunda ise davadan feragat Hukuk Muhakameleri Kanunu ile düzenlenmiştir.

Buna göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesi uyarınca feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davadan feragat davayı sona erdiren bir işlem olup bu beyanla birlikte davacı dava dilekçesinin sonucu bölümünde talep ettiği isteklerden tamamen veya kısmen vazgeçer.

Feragat kelimesi her ne kadar kelime anlamı olarak vazgeçme kelimesine yakın olsa da; hukuki olarak davadan feragat ve davadan vazgeçme yani davanın geri alınması aynı şeyler değildir.

Davanın geri alınması ya da davadan vazgeçme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 123.maddesinde düzenlenmiş olup yalnızca açılmış bulunan davanın geri alınmasıdır. Feragat ise tek taraflı bir beyan ile hak ve taleplerden vazgeçiş manasına gelmektedir.

Davadan Feragat Süreci

Davadan feragat Hukuk Muhakemeleri Kanunu 309.maddesi uyarınca şekle tabi bir işlem olup sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir.

Sözlü feragat duruşma esnasında davacının duruşma zaptına geçirilmek sureti ile davasından feragati şeklinde yapılmaktadır. Yazılı feragat ise mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yargılama esnasında yapılabilmektedir.

Dolayısıyla yazılı feragat için ekstra bir duruşma açılmaksızın tutanağa alınması yeterlidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 311.maddesi uyarınca feragat beyanı kesin sonuç doğurmaktadır ve dolayısıyla davacı taraf feragatten dönemeyecektir.

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

KOCAELİ x. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

ESAS NO : XX/XX

DAVACI : XX

VEKİLİ : AV.RAHMİ ERTÜRK

KONU : Davadan feragat beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosya kapsamında, her ne kadar xx/xx/xxxx tarihinde xxxx davası açmışsak da; davacı tarafın hür iradesi kapsamında davamızdan feragat etmekteyiz. HMK 309 ve devamı maddeleri uyarınca, feragat beyanı nedeniyle mahkemenizce davanın feragat nedeniyle reddini talep ederiz. Xx/xx/xxxx

AV.RAHMİ ERTÜRK