İşverenler ve işçiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların önemli bir kısmını kaplayan fazla çalışma ücreti hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz !

Fazla Çalışma Ücreti Hakkında

Fazla çalışma (mesai) ücreti; İş Kanunu’nda belirtilen ve yasal çalışma süresi olarak kabul edilen haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalardır. Yasal düzenlemelerde her ne kadar iş sözleşmesinde belirlenen sürenin 45 saati aşamayacağı hükümleri yer alsa da, ne yazık ki günlük hayatımızda çoğu işçinin bu sürenin üzerinde sürelerde çalıştığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda işçiye aşağıda hesaplaması yapılacağı şekilde fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekmekle birlikte, ödenmemesi durumunda çalışan kişi için haklı nedenle fesih sebebi oluşturacaktır.

Fazla Mesai Hesaplama

Normal koşullarda haftalık yasal çalışma süresi 45 saattir. Ancak işçi ve işveren arasında farklı çalışma sürelerinin kararlaştırılabilmesi mümkündür. Örneğin haftalık 40 saat çalışma süresi öngören bir iş sözleşmesinde, 40 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilecek olmakla birlikte, İş Kanunu’nda 40 saat ve 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilmiş ve 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar için öngörülen ücretlendirmeden farklı olarak, ücretlendirmede saat ücretinin %25 fazlası kabul edilmiştir.

İşçi ve işveren arasındaki problemlerin önemli bir kısmı fazla mesai ücretinden kaynaklanan sorunlardır.

Haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olmakla birlikte, çalışan kişinin günlük çalışma süresi 11 saat, gece çalışma süresi 7,5 saat, yıllık çalışma süresi ise 270 saat ile sınırlıdır. Haftalık 45 saati aşmasa dahi, günlük 11, gece 7,5 ve yıllık 270 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma kapsamında değerlendirilmektedir.

Fazla sürelerle çalışma olarak kabul edilen ve çalışma süresinin 40-45 saatleri arasında bulunan 5 saatlik süre saatlik ücretin %25 fazlası, İş Kanunu’nda fazla mesai olarak kabul edilen 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar ise saatlik ücretin %50 fazlası hesaplanarak ödenmelidir.

İş Kanunu’nda Fazla Mesai

İş Kanunu ve İş Kanunu’na ilişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği ise bu durumu şöyle açıklamıştır:

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen:

a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,

b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları

ifade eder.

Fazla Mesai Davası için Avukat Tutmalı mıyım?

Mevzuatın sürekli olarak güncellenmesi, Mevzuatta ve pratikte yaşanan aksaklıklar ve dava takibinin zorluğu açısından Kocaeli Avukat vekaletnamesi vermenizi tavsiye ederiz.