GAYRİMENKUL AVUKATI NEDİR?
Gayrimenkul avukatının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak gayrimenkulü bilmek gerekmektedir. Taşınmaz mal yani gayrimenkul; arazi, arsa, apartman, iş yeri, konut, villa, rezidans, dükkan gibi mülkleri ifade eder. Taşınmaz ifadesi ise Türk Medeni Kanunu’nun tanımına göre “Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Peki gayrimenkul avukatı nedir? Gayrimenkul avukatı ise, herhangi bir ihtilafın varlığında mahkeme sürecini, bürokratik süreci takip eden avukattır. Gayrimenkul avukatı diye özel bir alan Avukatlık Kanunu’nda olmamakla birlikte, gayrimenkul hukuku komplike bir alan olduğundan dolayı bu alanla ilgilenmek de uzmanlık gerekmektedir. Bunların yanında gayrimenkul avukatı ihtilafsız işlemlerde de gayrimenkulün bürokratik işlemlerini yapmaya yetkilendirilebilmektedir.


Gayrimenkul davasında avukat tutmak zorunlu mu?
Türk hukukunda avukatla temsil zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte, gayrimenkul davaları ya da taşınmaz davalarındaki hukuki ve bürokratik sürecin takibini bir avukat vasıtası ile devam ettirmek mutlak surette önerilmektedir.


Taşınmaz davaları nelerdir?
Taşınmaz davaları adı altında bir çok dava çeşidi sayılabilmektedir; lakin bu tarz davaların şahıslar arası en sık görülenlerini şu şekilde örneklemek mümkündür:

İzale-i şuyu davası: İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak hissedarların malların aynen taksimi ya da mahkeme tarafından satış yolu ile satış yapılarak paylaştırılmasıdır. Daha fazla okumak için tıklayınız… 

Müdahelenin men’i davası: Taşınmazın sahibinden yahut diğer hissedarlardan onay almaksızın taşınmazdan yararlanan şahsın, bu yararını mahkeme yoluyla sona erdirmektedir.

Tapu iptal ve tescil davaları: Tapu iptali ve tescili davası, ayni hakkı ihlal edilen kişiyi koruyan bir dava türüdür. Kanuna aykırı düzenlenen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılır. Daha fazlası için tıklayınız. 

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası: Gayrimenkulün esas sahibinin vefatı ile birlikte, geride kala mirasçılarına kalan gayrimenkullerden kaynaklı ihtilaf çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu taksimin yapılamamış olması da bir tapu iptal ve tescil davasına dönüştürülebilmektedir.

 

 

Yukarıda kısaca bahsedildiği üzere, her ne kadar gayrimenkul avukatı/taşınmaz avukatı tutmak zorunlu olmasa da; siz yine de tüm işlemlerinizi alanında uzman bir avukat ile takip ediniz.