HUKUKTA SÜRELER


Türk Hukuk sistemi içerisinde ve Bürokratik işlemlerde müddetler ve süreler çok önemlidir. Bu sebepten dolayı herhangi bir hak mahrumiyetini sebebiyet vermemek maksadı ile süre kavramının ne olduğunu ve hukukta sürelerin nasıl hesaplandığını bilmek gerekmektedir. Aynı şekilde bir hakkın kullanımı için hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi öngörülmüş olabilir. Peki bu hallerde süreler nasıl hesaplanmalıdır?


Hukukta Süreler hakkındaki kanuni düzenlemeye göre, süreler taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen hallerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlar. Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.

Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter.

Resmi tatil günleri, süreye dahildir yalnız süre işgünü olarak belirtilmişse resmi tatil günleri hesaba katılmaz. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

Siz yine de kocaeli avukatınıza danışmayı ihmal etmeyiniz.