İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

Öncelikli olarak isim değişikliği dava ile mi olur? İsim Değişikliği Nedir? Nasıl isim değiştirebilirim sorularını yanıtlamak gerekmektedir. İsim değişikliği bağlı bulunduğunuz ilin nüfus müdürlüğü’ne karşı açacağınız bir dava ile olmaktadır. İsim değişikliği dediğimizde ise bu dava hem önad hem de soyadının değiştirilmesi için açılabilmektedir. Peki nasıl isim değiştirebilirim? İsim değiştirmek için kanun bazı şartlar öngörmüştür. Bunları örneklendirecek olursak: çevrede o isimle bilinmemek, ismin adetlere aykırı olması, ismin hakaret yahut küfür derecesinde kötü bir isim olması gibi.


Peki isim değiştirme davası için görevli ve yetkili mahkeme neresidir? İsim değiştirme davası için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir ve yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre ikametinizin bulunduğu yer mahkemeleridir.

İsim değişikliği davası nasıl açılır?
İsim değişikliği davası için bir dilekçe ve varsa delilleriniz ile asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmanız gerekmektedir. Aşağıda bu dilekçenin bir örneğini sizinle paylaşmaktayız. Siz yine de isim değişikliği davası açacaksanız avukatınıza danışmayı ihmal etmeyin.


(İkametinizin olduğu) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : isim-soyisim-tc-adres

DAVALI : … Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim değiştirilmesi istemiden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Numarasında nüfusa kayıtlıyım. İsmim olan olan … Adını ….. olarak değiştirmek istemekteyim.

2-Çevremde ve okulumda ya da iş yerimde ismim……..olarak bilinmektedir ve bu şekilde hitap edilmektedir. Bu durumu da tanıklarımız ile ispat edeceğiz.

3-Yukarıda belirtilen gerekçelerle ismimi değiştirmek istiyorum.

HUKUKİ NEDENLER : MK,HMK Ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı,tanık ve her tür yasal delil.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile nüfusta kayıtlı olan ismimin ……. olarak değiştirilmesine karar verilmesini arz ederim. …/…/2019

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

Siz de isim değişikliği dava ile mi olur? İsim Değişikliği Nedir? Nasıl isim değiştirebilirim sorularının cevaplarını arıyorsanız mutlaka avukatınızı da danışınız.