Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Kira sözleşmelerinde tahliye, kiracı ve mülk sahibi arasında ihtilafa neden olan konuların başında gelmektedir. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması ya da mülk sahibinin kirayı haklı bir nedene dayanarak feshetme talebinden kaynaklanan tahliye zaman zaman haksız uygulamalara da neden olmaktadır. Bu çerçevede kira sözlenmelerinde tahliye durumunu doğuran nedenler ve sonuçlarını ele almak gerekir.

Kiralananın Malik İhtiyacı Doğrultusunda Tahliyesi

Kira sözleşmesi ile kiraya verilen bir mülkün, kiralayanın kendisi, altsoyu, üstsoyu ya da eşi için tahliye edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hak gerekli sürelerde ihtara ve ilgili koşulların sağlanmasına bağlıdır. Bu şarta bağlı olarak gerçekleşen tahliye işlemlerinden sonra kiralananın 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiraya verilmesi mümkün değildir. Bu duruma aykırılığın tespiti halinde eski kiracı yaşadığı kayıpların tazmin edilmesi amacıyla yargı yoluna başvurabilmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşanların kira sözleşmelerinde tahliye kapsamında haklarını öne sürmeleri gerekmektedir.

Yeni Malikin İhtiyacından Kaynaklanan Tahliye

Kira sözleşmesi kapsamında kiralanan bir mülkün içinde kiracı varken satılması mümkün. Böylesi durumlarda yeni ev sahibi kiracının evi boşaltmasını talep edilmektedir. Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde kiralananın kendisi, eşi, altsoyu ya da üstsoyu için kullanmayı düşünen yeni malik tapu devrini takiben 1 ay içerisinde kiracıya ihtar göndermek durumundadır. İhtarın gönderilmesi sonrasında kiracı evi 6 ay içerisinde boşaltmak durumundadır. Kiralananın zamanında boşaltılmaması ya da kiracının tahliyeyi gerçekleştirmemede diretmesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu durumda dava açılması ve varsa zararın tazmin edilmesi talep edilebilmektedir.

Kiralananın Yeniden İnşası Nedeniyle Tahliye

Kira sözleşmelerinde tahliye kapsamında ev sahibi kiralananın yeniden inşa edilmek üzere nitelikli bir tamirata konu olacağı gerekçesiyle mülkün boşaltılmasını talep etme hakkına sahiptir. Tahliye için kanunda belirlenen süreler içinde kiralananı teslim etmekle yükümlü olan kiracı, mülkün yeni haliyle ve yeni kira bedeli ile kiralanmasında öncelikli hakka sahiptir. Bu çerçevede öncelik hakkının ortaya kalkmadığı durumlarda mülk sahibi kiralananın 3 yıl süreyle başkasına kiralayamaz. Mülk sahibi ve kiracı arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde inşaatın tamamlanması sonrasında kiralama ilişkisinin devamına karar verilebilmektedir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Kiracının sözleşme süresine bağlı olarak ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini iki ihtara konu olacak şekilde ödemeleri geciktirmesi durumunda dava yoluyla kira sözleşmesinin feshi ve tahliyenin gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Kira süresinin dikkate alınması doğrultusunda yapılacak ihtarlar ve sonrasında açılacak dava ile kiralananın boşaltılması söz konusu olacaktır. Böylesi durumlarda kirayı ödemeyen kiracının yaşattığı mağduriyeti önlemek arzu edilmektedir. Ayrıca kiralayanın haklarını korumak adına en kısa sürede tahliyenin sağlanması hedeflenmektedir.

Kira Sözleşmelerinde Tahliye ve Tahliyenin İspat Edilmesi

Kiralananın tahliyesi ile alakalı kabulün gerçekleştirilmesi adına mülkün boşaltılması tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak mülkün anahtarlarının da kiralayana teslim edilmesi gerekmektedir. Genellikle belirlenen süre içerisinde tahliyenin yapılmadığı iddiasına neden olan ihtilaflar ortaya çıkar. Böylesi hallerde kiracının fiilen boşaltma ve anahtarları teslim etme tarihi esas alınmaktadır. Bu çerçevede boşaltma ve anahtar teslimi kiracının sorunluluğundadır. Aksi durumlardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi için kiracıya yönelik hakların öne sürülmesi söz konusu olacaktır.

Kira sözleşmesi nedeniyle kiracılar ve mülk sahibi arasında ihtilaf çok yaygın görülen bir durumdur. Bu tür durumlarda bir avukattan destek almak; tahliye ve diğer bütün süreçlerle alakalı en doğru sonuçlara ulaşmayı sağlar. Siz de bu konuda titiz bir şekilde davranarak avukattan destek alabilirsiniz.

 

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atmak isteyebilirsiniz;

 

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Şufa Hakkı Davası Nedir?

Kocaeli Avukat

Yargıtay Karar Arama

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?