AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR?

30643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre; Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

KOCAELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Kocaeli Barosu’nun yayımlamış olduğu tavsiye niteliğindeki Avukatlık ücretlerine Kocaeli Barosunun Sitesinden ulaşabileceğiniz gibi, aşağıda paylaşılan PDF Linkinden de ulaşabilirsiniz. Kocaeli Avukatlık Ücretleri, tavsiye niteliğinde olup; akdi ücretleri avukatınız ile belirleyebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET PDF