Nafaka Nedir ?

Nafaka, bir kişinin evlilikten ayrılma veya boşanmadan önce veya sonra eşine maddi destek sağlama konusunda yasal bir zorunluluktur. Ülkemizde nafaka medeni kanunda düzenlenmiş olup, aile hukukundan kaynaklanan kişisel bir borçtur.  Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine göre; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yükümlüsünün kusuru aranmaz.” denmektedir.

Nafaka davaları süreciyle ilgili merak ettiğiniz her şey Siyah Hukuk'ta.

Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Önceden vazgeçilmesi yani feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz ,sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir. Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez. Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz.

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Hukukumuzda 3 farklı nafaka çeşidi bulunmaktadır, bunlar; Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakasıdır. Her olay uzman avukat ekibimizce kendi içerisinde özel olarak değerlendirilip sürece göre gerekli görülen nafaka çeşidi ve miktarı mahkemeden talep edilmektedir.

Tedbir nafakası nedir sorusunun yanıtı ve çok daha fazlası için bizimle iletişime geçin.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davası açılır açılmaz uygulanan Türk Medeni Kanununun 169.maddesi gereğidir.  Boşanma öncesi,  boşanırken maddi zorluğa düşecek tarafa maddi olanak imkanı sağlayan bu nafaka çeşidi, dava açılırken talep edilir ve dava sürerken, mahkemece haklı görülmesi durumunda hükmedilir. Bu nafaka çeşidi ile dava süresince gerekli olan, eşlerin barınma ve geçimine, eşlerin ortak edinilmiş mallarının yönetimine ve ortak çocuklarının korunma ve bakımına ilişkin geçici önlemlerin re’sen alınmasıdır. Bu aynı zamanda eşlerin ve/veya çocuklar için maddi tedbir anlamını taşımaktadır.

Nafaka davaları ve çeşitleri ile ilgili tüm detaylar Siyah Hukuk'ta.

Yoksulluk ve İştirak Nafakaları

Yoksulluk nafakası,  boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan eş lehine mahkeme tarafından hükmedilen parasal desteği ifade etmektedir. İştirak nafakası ; ortak çocukların velayeti kimde ise ona diğer tarafın ödediği destektir. Ortak çocuğun korunması, yetiştirilmesi, bakım, sağlık ve eğitim giderleri için eşin mali gücü oranında belirlenmektedir.  Nafaka miktarının belirlenmesi hususunda takdir yetkisine sahip olan kişi hakimdir. Nafaka alacaklısının hayat koşullarını ve nafaka borçlusunun yaşam standardını, mali durumu mahkemece araştırılıp, belirlenen mali duruma uygun bir nafaka miktarına hükmedilecektir.

Nafaka Davalarında Sıkça Sorulan Sorular

İştirak nafakası olarak adlandırılan nafaka çeşidi; müşterek çocukların geleceğinin korunması , eğitimi-terbiyesi ,iaşesi için, boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir ve boşanma davası sonrasında da talep edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 1 yıllık zamanaşımı süresidir. Nafaka talep edecek olan taraf boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrı bir dava açarak nafaka talep edebilmedir.

Nafaka ile ilgili dava açmak için boşanma zorunluluğu yoktur. Eğer eşiniz  kanundan kaynaklanan çocukların ve eşinin sağlık,barınma,ve diğer ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa/eksik getiriyorsa yine de nafaka davası açılabilmektedir.

Mahkemece hükmedilen nafaka, hükmedilen tarafça ödenmemesi bir suçtur. Bu suç gereğince nafaka ödenmemesi halinde devreye icra iflas kanunları girmektedir.

Madde 344 – (Değişik: 31/5/2005-5358/15 md.) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir. 

Bu durumda nafaka ödemekle yükümlü olan eski eş için 3 aylık hapis cezası çıkmakta ve uygulanmaktadır.  Hapis cezası alan eski eş ancak ödemesi gereken nafaka borcunu tamamını ödedikten sonra tahliye edilecektir.  Burada bilinmesi gereken en önemli ayrıntı ise hapis cezasıyla nafaka borcunun silinmemesidir. Eski eş, nafaka borcu yüzünden hapis cezası alsa da borcu ödemek zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.