28 01, 2020

Hakaret Suçu ve Cezası

2020-01-28T18:16:21+00:00

Bu yazımızda hakaret suçunun ne olduğunu, hangi sözlerin hakaret suçu kapsamında değerlendirileceğini ve hakaret içeren eylemimin cezasının ne olduğunu anlatacağız. Günlük hayatta ya da haberlerde sıklıkla karşılaştığımız, hakaret veya hakaret [...]

Hakaret Suçu ve Cezası2020-01-28T18:16:21+00:00
24 01, 2020

Konut Dokunulmazlığı İhlali

2020-09-26T14:31:18+00:00

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda korunana hukuki yarar; Anayasa’nın 21.maddesi ile güvence altına alınmış olan ve Türk Ceza Kanunu’nda ilgili 116.maddede yer aldığı üzere kişinin konut, eklenti ve işyerinde huzur içerisinde [...]

Konut Dokunulmazlığı İhlali2020-09-26T14:31:18+00:00
6 01, 2020

İşçinin Derhal Fesih Hakkı

2020-01-16T11:57:12+00:00

İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKI İş Sözleşmesi feshi nedir? Fesih, tek taraflı bir hukuki işlem olup sözleşmenin taraflarından herhangi birinin yani işçinin ya da işverenin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik karşı tarafa [...]

İşçinin Derhal Fesih Hakkı2020-01-16T11:57:12+00:00
2 01, 2020

İşçinin Süreli Fesih Hakkı

2020-01-16T11:57:55+00:00

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ İş Sözleşmesi feshi nedir? Fesih, tek taraflı bir hukuki işlem olup sözleşmenin taraflarından herhangi birinin yani işçinin ya da işverenin sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik karşı [...]

İşçinin Süreli Fesih Hakkı2020-01-16T11:57:55+00:00
30 12, 2019

Kasten Öldürme Nedir?

2019-12-30T15:23:44+00:00

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR? (TCK M.82) TCK'nın 82. Maddesinde 'Hayata Karşı Suçlar' başlığı altında düzenlenen kasten insan öldürme suçu bir kimseyi isteyerek öldürme halinde gerçekleşir. Kasten öldürme suçlarında korunan hukuki [...]

Kasten Öldürme Nedir?2019-12-30T15:23:44+00:00
23 12, 2019

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

2019-12-23T08:28:59+00:00

DOLANDIRICILIK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR? Dolandırıcılık suçu, TCK'nin 158. Maddesinde 'Malvarlığına Karşı Suçlar' altında düzenlenen, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına [...]

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu2019-12-23T08:28:59+00:00
16 12, 2019

Çocuğun Cinsel İstismarı Nedir?

2020-01-16T11:58:48+00:00

Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK m.103) Nedir? TCK’nın 103. Maddesinde, ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ altında düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu, mağdurun çocuk olduğu ve çocuğa karşı fiziksel temas gerçekleşen cinsel davranışlardır. [...]

Çocuğun Cinsel İstismarı Nedir?2020-01-16T11:58:48+00:00
16 12, 2019

Kasten Yaralama Nedir?

2020-01-16T11:59:49+00:00

Kasten Yaralama Suçu (TCK m.86) Nedir? TCK’nın 86. Maddesinde ‘Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenen kasten yaralama suçu, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına [...]

Kasten Yaralama Nedir?2020-01-16T11:59:49+00:00
2 12, 2019

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

2019-12-02T22:19:52+00:00

GAYRİMENKUL AVUKATI NEDİR? Gayrimenkul avukatının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak gayrimenkulü bilmek gerekmektedir. Taşınmaz mal yani gayrimenkul; arazi, arsa, apartman, iş yeri, konut, villa, rezidans, dükkan gibi mülkleri ifade [...]

Gayrimenkul Avukatı Nedir?2019-12-02T22:19:52+00:00
29 11, 2019

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

2019-11-29T09:50:07+00:00

İzale-i şuyu davası dilekçesi İzale-i şuyu nedir? İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak hissedarların malların aynen taksimi ya da mahkeme tarafından satış yolu ile satış yapılarak paylaştırılmasıdır. Ortaklığın [...]

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi2019-11-29T09:50:07+00:00
24 11, 2019

Beraat nedir?

2019-11-24T17:25:59+00:00

Beraat Nedir? Nasıl Beraat Alırım? Bu yazımızda hüküm nedir, hüküm sonucu verilecek kararlar nelerdir, beraat nedir, apc nedir bunları inceleyeceğiz. Beraat kararını anlayabilmek için öncelikle hüküm nedir bunu bilmek gerekmektedir. [...]

Beraat nedir?2019-11-24T17:25:59+00:00
6 11, 2019

İsim Değişikliği Davası

2019-11-10T20:33:12+00:00

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Öncelikli olarak isim değişikliği dava ile mi olur? İsim Değişikliği Nedir? Nasıl isim değiştirebilirim sorularını yanıtlamak gerekmektedir. İsim değişikliği bağlı bulunduğunuz ilin nüfus müdürlüğü'ne karşı açacağınız [...]

İsim Değişikliği Davası2019-11-10T20:33:12+00:00
6 11, 2019

Hukukta Süreler

2019-11-09T16:38:43+00:00

HUKUKTA SÜRELER Türk Hukuk sistemi içerisinde ve Bürokratik işlemlerde müddetler ve süreler çok önemlidir. Bu sebepten dolayı herhangi bir hak mahrumiyetini sebebiyet vermemek maksadı ile süre kavramının ne olduğunu ve [...]

Hukukta Süreler2019-11-09T16:38:43+00:00
20 09, 2019

Süre Tutum Dilekçesi

2019-11-09T16:27:12+00:00

Öncelikli olarak Medeni Hukuk kapsamında değerlendirilen bu konu kapsamında en sık gündeme gelen 'İstinaf dilekçesi nedir ?', 'Süre tutum dilekçesi nedir ?' ve 'Süre tutum dilekçesi ne işe yarar ?' [...]

Süre Tutum Dilekçesi2019-11-09T16:27:12+00:00
Go to Top