5 04, 2022

Biz Kimiz?

2022-04-05T16:19:36+00:00

BİZ KİMİZ? 2015 yılında Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te kurulan Siyah Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatların bir araya gelmesiyle yerli ve yabancı bir çok gerçek/tüzel kişi müvekkillerine hizmet vermektedir. Hukuki olarak [...]

Biz Kimiz?2022-04-05T16:19:36+00:00
21 03, 2022

İtirazın İptali Davası

2022-03-21T23:01:32+00:00

İTİRAZIN İPTALİ NEDİR?   İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu Madde 68/69-a'daki belgelere sahip olmayan alacaklının itirazla duran takibin devamı amacıyla itirazın hükümden düşürülmesi için başvurulan bir yoldur. İİK Madde [...]

İtirazın İptali Davası2022-03-21T23:01:32+00:00
1 03, 2022

Yurtdışında Yapılan Evliliklerin Durumu

2022-03-21T23:06:59+00:00

Yurtdışında Evlenen veya Boşanan Türk Vatandaşlarının Durumu Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ve evlilik gibi konuları Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve [...]

Yurtdışında Yapılan Evliliklerin Durumu2022-03-21T23:06:59+00:00
14 02, 2022

İş Hukukunda Ücret

2022-04-18T15:57:15+00:00

    ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ   İş Kanunu uyarınca ücret bir işçiye yaptığı iş karşılığında işveren tarafından veyahut üçüncü bir gerçek/tüzel kişi tarafından sağlanarak ödenen paradır. Ücret, prim, ikramiye [...]

İş Hukukunda Ücret2022-04-18T15:57:15+00:00
14 02, 2022

Şerefe Karşı Suçlar

2022-02-14T23:04:15+00:00

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR Şerefe karşı suçlar Türk Ceza Kanunu 125-132 hükümleri arasında düzenlenmektedir. Şerefe karşı suçlar ile korunmak istenen kişinin onur, şeref ve saygınlığıdır. Şerefe karşı suçları “hakaret suçu ve [...]

Şerefe Karşı Suçlar2022-02-14T23:04:15+00:00
11 02, 2022

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?

2022-02-14T22:30:18+00:00

TİCARİ KAZANÇ KAYBI NEDİR ? Yaşanan trafik kazası sonucunda hasara uğrayan ticari araçların onarımı tamamlanıncaya kadar yani onarım süresi boyunca kullanılamaması, işletilememesi nedeniyle ortaya çıkaran zararlar ; ticari araçlarda (taksi, [...]

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?2022-02-14T22:30:18+00:00
29 01, 2022

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

2022-01-29T13:21:48+00:00

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (İŞ KANUNU M.22) 4857 sayılı İş Kanunu madde 22 Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi’ni düzenlemektedir. Buna göre ; Çalışma koşullarında değişiklik [...]

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ2022-01-29T13:21:48+00:00
27 01, 2022

Tedbir Nafakası Nedir?

2022-01-29T13:20:09+00:00

NAFAKA Nafaka, bir kimsenin boşanma davası sürecinde, boşanma neticesinde, soybağı veya velayet ilişkisi nedeniyle ihtiyacı olan kişiye mahkeme kararı ile güvence altına alınmış olan bir ödemedir. Nafaka, içerisinde bulunduğunuz hukuki [...]

Tedbir Nafakası Nedir?2022-01-29T13:20:09+00:00
27 01, 2022

Miras nasıl paylaşılır?

2022-01-29T13:18:22+00:00

MİRAS HUKUKUNDA TEREKE PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Miras bırakanın alacak ve borçlarından oluşan malvarlığına tereke denmektedir. Tereke mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Miras bırakanın tek mirasçısı var ise tereke tüm aktif ve pasifleriyle [...]

Miras nasıl paylaşılır?2022-01-29T13:18:22+00:00