Zorunlu trafik sigortası Türkiye’de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıt sahipleri için zorunlu bir sigortadır. Yaptırılmadığı durumda Sigorta Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ağır cezai yaptırımları vardır. Zorunlu olmasının dışında trafik sigortası kazada mağdur olan tarafın haklarını korumayı, zararlarını en aza indirmeyi amaçlar.

Bu noktada kazada mağdur olan şahısların maddi ve manevi hakları vardır. Bu hakları için dava açabilirler. Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu’na göre mağdur olan kişinin maddi ve manevi tüm haklarını, masraflarını karşılamak zorunludur. Yaşanan kazalarda hak talep edebilmek için kazanın yaşanmasından itibaren belli bir zamana kadar ilgili yerlere kazanın bildirilmesi gerekir. Mağdur şahısların açabilecekleri davalar ve şartlarıyla ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davaları

Vefat eden kişinin desteğiyle yaşamını sürdürenlerin maddi ve manevi kayıpları, cenaze masrafları karşılanmak durumundadır. Kaza anında ölümün gerçekleşmemesi ve yaralının hastanede vefat etmesine kadar olan süre zarfında, hastane giderleri, yol masrafları da tazmin edilecektir. Bu husus önemlidir çünkü; destekten yoksun kalma yahut ölümlü trafik kazası tazminatı elde edilebilmesi için kişinin maddi/manevi desteğinin yaşarken alınması gerekmektedir.

Ölümlü trafik kazası ile ilgili merak ettiğiniz her şey Siyah Hukuk'ta.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davaları

Öncelikli olarak yaralamalı trafik kazalarında kişi bedensel olarak bütünlüğünü yitirmekte ve bu husustan ötürü maddi/manevi olarak zarar görmektedir. Peki Bedensel Zarar kavramı nedir?

  • Kazada kişinin sakat kalması ve bu durumun süreklilik arz etmesi.
  • Kişinin kaza sonucunda geçici bir süre ile işgöremez durumda olması.
  • Kaza sonucu kişinin ruhsal bozukluk yaşaması, bu durum geçici ya da kalıcı olabilir.
  • Kaza sonucu büyük çapta sakatlığı olan kişinin hayatı boyunca bakıma muhtaç olması durumunda bakıcı masrafları.
  • Kişide geçici olarak işgörememezlik durumu varsa bu süre zarfında yardım eden ve bakımını sağlayan kişiye yaptıklarının karşılığının ödenmesi.
  • İyileşme sürecindeki tedavi masrafları, ameliyat giderleri gibi masraflar ve kaza geçiren kişinin yakınlarının yol, yeme-içme, barınma vs. harcamalarının karşılanması.
  • Kişinin kazada uğradığı sürekli sakatlık durumundan dolayı gelirinin azalması ya da tamamen kaybetmesi durumu söz konusu olmasa bile güç kaybı yaşaması.

Yukarıda kısaca bahsedilen hususların yanında bedensel zarar kavramı çok geniş bir kavramdır. Dolayısıyla trafik kazası yaşamanız halinde ölümlü trafik kazası tazminat, yaralamalı trafik kazası tazminat,trafik kazası tazminatı için tarafımızla yahut bir avukat ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Trafik kazalarında tazminat davası ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Trafik Kazalarında Kusur Oranına Göre Tazminat

Öncelikli olarak yaşanan trafik kazalarında bir tutanak tutulmaktadır. Bu tutanak tarafların birlikte kaleme alması şeklinde olabileceği gibi polis yardımı ile de kaleme alınabilir. Dolayısıyla ölümlü trafik kazası, yaralamalı trafik kazasında tutulan kaza tespit tutanağı çok önemlidir. Bunların yanında tutulan kaza tespit tutanağı kusur oranlarının belirlenmesi için önemli rol oynamaktadır.

Dolayısıyla yukarıda anlatıldığı üzere trafik kazası tazminat, yaralamalı trafik kazası tazminat,trafik kazası tazminatı ile ilgili problem yaşamanız durumunda tespit edilen kusur oranı uyarınca kazaya karışan diğer tarafın sigorta şirketinden teminatları ölçüsünde ölümlü trafik kazası tazminat, yaralamalı trafik kazası tazminat,trafik kazası tazminatı alabilirsiniz.