TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İfade almak nedir? Sorgu nedir? Tutuklama nedenleri nelerdir? Tutuklamaya itiraz nasıl yapılır? Tutuklamaya itiraz dilekçesi örneği

CEZA YARGILAMASINDA İFADE VE SORGU NEDİR?

 

İfademi almak için beni aradılar yahut ifademe başvurulması gerekiyormuş diye soruyorsanız öncelikle ifade nedir ve sorgu nedir bunlar bilmek gerekmektedir. İfade almak, soruşturma aşamasında kolluk yani polis yahut jandarma veya ilgili savcılık tarafından, bahse konu olayla ilgili şüphelinin, bilgi sahibinin ya da müştekinin beyanlarının alınması işlemini ifade eder.

Sorgu ise alınmış ifade sonrasında savcılığın sevki ile mahkeme tarafından ifade alınması demektir. Kolluk güçleri ve savcılık sorgu yapamamakta yalnızca mahkeme sorgu yapabilmektedir. Dolayıyısıyla ifade ve sorgu arasındaki fark burada belirginleşmektedir.

Sorgu işlemleri devamında mahkeme koşulsuz serbest bırakma kararı, adli kontrol kararı ve tutukluluk kararı verebilmektedir. Bu makalemizde tutuklama nedir, tutuklama nedenleri nelerdir, tutuklamaya itiraz nasıl yapılır ve tutuklumaya itiraz dilekçesi örneğini inceleyeceğiz. (Adli kontrol nedir için tıklayınız.)

 

TUTUKLAMA NEDENLERİ NELERDİR?

 

Tutuklama nedenleri Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100.maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez. Peki hangi hallerde tutuklama nedeni var sayılabilir?

Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa tutuklama nedenleri var sayılabilir denmektedir. Bir de aynı maddenin üçüncü fıkrasında aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeninin var olabildiğini söylemektedir. Peki bu suçlar yani katalog suçlar nelerdir?

Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. İşkence (madde 94, 95)
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
7. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
8. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
9. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),
b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silâh kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
(4) (5353 SK.la değişik) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

 

TUTUKLAMAYA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Tutuklama kararı sonrasında ilgili kararın hüküm kısmında 7 gün içinde itiraz hakkınız olduğu ve itirazı yapabileceğiniz makam gösterilmektedir; dolayısıyla ilgili karar mutlaka bir ceza avukatı ya da avukatınız vasıtası ile inceleyiniz ve ilk itiraz hakkınızı kaçırmayın.

 

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

KOCAELİ (….) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO :
TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN
ŞÜPHELİ :
ADRES :
TUTUKLAMA
TARİHİ :

KONU : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir.
AÇIKLAMALAR :

-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 maddesinde yer alan koşullar oluşmamıştır:

Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur, sabit ikametgah sahibidir. Şüpheli delilleri karartamaz. Zira ifade tutanağından ve dosya kapsamından görülebileceği üzere, vekil edenin teslim etmiş olduğu eşyalarda da herhangi bir suç delili mevcut değildir. Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur

CMK 100/3’te sayılan katalog suçlar arasında şüphelinin üzerine atılan suç yoktur:
Dosya kapsamı incelendiğinde vekil eden üzerine atılı olan suç ‘’………………’’ Suç kesinleşmeden, isnad edilen suç ile tutuklu yargılanması hukuka aykırıdır. Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın 19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir. Bu koşulların şüpheli bakımından oluşmamıştır.

Tutuklama en son tedbirdir:

CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. AİHM de içtihadlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,tutuklama kararının kaldırılarak şahsımın TAHLİYESİNE, mahkeme aksi kanaatte ise CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNE tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

İTİRAZ EDEN
İMZA

 

 

 

 

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere, tutuklama ağır bir tedbirdir ve prosedür işlemleri bulunmaktadır. Dolayısıyla tutuklama, ifade alma, sorgu gibi tüm işlemleri bir ağır ceza avukatı, ceza avukatı ya da avukatınız ile takip etmenizi tavsiye ederiz.