Yaş büyültme davalarının açılması için belirli birkaç sebep mevcuttur.

Yaş Küçültme Davası

Yaş küçültme davası, medeni hukuk kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda dava asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır. Bu başlık altında ‘Yaş küçültme nasıl yapılır ?’sorusunun cevabını arayacağız. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Bu yüzden yaş küçültmek için yapılması gerekenler bilinmelidir.

Yaş küçültme davaları kapsamında merak ettiğiniz her şey Siyah Hukuk'ta.

Yaş küçültme yoluna gidilmesinin çeşitli sebepleri vardır. Yaşı nüfus kayıtlarında olduğundan daha büyük görünen kişi bu yola başvurabilir. Örneğin ölen ağabeyinin veya ablasının kimliğini -her ne kadar yasal bir durum olmasa da- kullanmakta olan bir kimse, kanunun aradığı şartları da yerine getirirse bu davayı açarak nüfus kaydının düzeltilmesini sağlayabilir. Yine bunun gibi nüfusa gerçek doğum tarihinden farklı bir tarihte kaydedilmiş olan kimseler de bu davayı açabilirler.

Yaş Büyütme Davası

Yaş büyütme davası da yaş düzeltme davası başlığı altında değerlendirilir. Bu davaların açılması için de askerlik ve memuriyete başlama süreleri veya evlenme yaşının önem arz ettiği durumlar söz konusudur. Yaş büyütme davasını nüfus kütüğüne kayıtlı olan kimseler açabilir. Eğer kişi reşit değilse davayı velisi veya varsa vasisi aracılığıyla açar.

Yaş düzeltme davaları, Medeni Hukuk kapsamında değerlendirilir.

Yaş Büyütme ya da Küçültme Davası Nasıl Açılır ?

Mahkeme kararı ile yaş büyütme veya yaş küçültme yapılabilmesi için büyütme veya küçültme iddiasının davacı tarafından ispat edilmesi gerekir. Bunun ispatı için ise resmi kurumlardan istenecek belgelerin yanında tanık beyanları da önem arz etmektedir. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Yaş küçültmenin bazı şartları vardır. Her şeyden önce doğumun hastane veya doğum evinde gerçekleşmemiş olması gerekir. Doğum tarihi ile nüfus kayıtlarında görünen tarih arasında fark olması bunu sağlamanın ilk yoludur. Bunun yanında yaş küçültme isteyecek kişinin doğum tarihi ile kendisinden sonra gelen kardeşinin doğum tarihi arasında en az 180 gün olmalıdır. Bir diğer şart uzmanlar tarafından kemik yaşının saptanmasıdır. Son şart olarak ise iddiaların tanık beyanları ile desteklenmesini gösterebiliriz.

Bu sorunun cevabı yaş küçültme ile aynı prosedüre sahiptir. Mahkeme kişinin nüfus kaydını inceler, kardeşlerinin yaşlarını belirler ve gerekli görürse tanık dinleyerek somut olay hakkında kararını verir. Bununla birlikte kişinin okula başladığı tarih, askere gittiği tarih gibi bilgileri içeren belge ve evrak da ilgili yerlerden getirilir. Tabi yine burada aranacak ilk şart olarak kişinin hastanede ya da doğumevinde doğmamış olması şartı vardır. Aksi durumda zaten resmi kayıtlar tutulacağı için yaşın düzeltilmesi imkanı ortadan kalkacaktır.

Yaş büyütmek için gerekli evraklar dava açılırken dosyaya sunulabileceği gibi, mahkeme tarafından da bu belgelerin toplanması talep edilebilir. Dava açılırken karşı taraf olarak ilgili nüfus müdürlüğü gösterilir. Dava dilekçesinde taleplerin ve delillerin şüpheye yer vermeyecek biçimde belirtilmiş olması, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir.