Davalar hakkında nasıl açılır, nedir, nasıl yapılmalı gibi ve benzeri konuları ele aldığımız yazılarımız.

11 06, 2023

İşçinin Devamsızlığı Nedir? İşten Çıkarılma Süreci ve Yasal Haklar

2023-06-11T18:13:23+00:00

İş hayatında devamsızlık, işverenler ve işçiler arasında sıkça karşılaşılan bir sorundur. İşçinin devamsızlık yapması, işverenin iş sürekliliğini etkileyebilir ve iş ilişkisinde sorunlara neden olabilir. Bu blog yazısında, işçinin devamsızlık durumunu [...]

İşçinin Devamsızlığı Nedir? İşten Çıkarılma Süreci ve Yasal Haklar2023-06-11T18:13:23+00:00
11 06, 2023

Kilometre Düşürülmesi Nedir? Kilometre Düşürülmüş Araç ve Ayıplı Mal Davası

2023-06-11T17:14:06+00:00

Kilometre Düşürülmesi Nedir? Kilometre Düşürülmüş Araç ve Ayıplı Mal Davası   Kilometre düşürülmesi, ikinci el araç pazarında sıkça karşılaşılan bir hile yöntemidir. Bu hile, aracın gerçek kilometre değerini kasıtlı olarak [...]

Kilometre Düşürülmesi Nedir? Kilometre Düşürülmüş Araç ve Ayıplı Mal Davası2023-06-11T17:14:06+00:00
25 02, 2023

Senette İcra Takibi Nedir?

2023-02-25T10:00:24+00:00

Senette İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır? Senette icra takibi, takibin talep edilmesiyle başlayan bir süreçtir. İlgili İcra Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talep kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi istenmektedir. İcra Müdürü, talep edilen [...]

Senette İcra Takibi Nedir?2023-02-25T10:00:24+00:00
8 01, 2023

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

2023-01-08T18:12:31+00:00

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Kira sözleşmelerinde tahliye, kiracı ve mülk sahibi arasında ihtilafa neden olan konuların başında gelmektedir. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması ya da mülk sahibinin kirayı haklı bir nedene dayanarak feshetme talebinden kaynaklanan tahliye [...]

Kira Sözleşmelerinde Tahliye2023-01-08T18:12:31+00:00
20 07, 2022

Sanık Nedir?

2022-07-21T16:55:19+00:00

SANIK NEDİR ? Sanık Nedir, suç işlediği düşünülerek mahkemeye sevk edilen ; hakkında ceza davası açılan ve ceza mahkemesinin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Türk [...]

Sanık Nedir?2022-07-21T16:55:19+00:00
28 05, 2022

Tasarrufun İptali Davası

2022-05-28T23:59:49+00:00

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI Tasarrufun iptali davası ile borçlunun üçüncü kişi ile alacaklısına zarar verme kastıyla yapmış olduğu birtakım işlemlerin iptali sağlanmaktadır. Yani borcu olan bir borçlunun mallarına haciz konulmasın veya [...]

Tasarrufun İptali Davası2022-05-28T23:59:49+00:00
28 05, 2022

Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme

2022-05-28T23:46:58+00:00

TANIK Tanık, duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimsedir. Tanık, üçüncü kişi olup davaya ilişkin hususlarda bilgisine başvurulmaktadır. Burada önemli olan tanıkların duyumuna değil bizzat edindikleri bilgiyi mahkemeye aktarmalarıdır. Tarafların kendi davalarında [...]

Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme2022-05-28T23:46:58+00:00
14 05, 2022

Yağma Suçu ve Cezası

2022-05-14T18:51:21+00:00

YAĞMA SUÇU CEZASI YAĞMA NEDİR? Yağma ile ilgili hükümler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “malvarlığına karşı suçlar” başlığı altında, 148. madde ile 150. madde arasında düzenlenmiştir. TCK m. 148/1’e göre; [...]

Yağma Suçu ve Cezası2022-05-14T18:51:21+00:00
26 04, 2022

İsim Değiştirme Davası

2022-04-28T21:10:26+00:00

İSİM DEĞİŞTİRME- EKLEME DAVALARI İsim kişilik varlıklarından birisidir . İsim şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup şahıstan ayrı düşünebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle devredilemez, vazgeçilemez ve zamanaşımına uğramamaktadır. Adın değiştirilmesi, [...]

İsim Değiştirme Davası2022-04-28T21:10:26+00:00
26 04, 2022

Hizmet Tespiti Davası

2022-04-26T16:42:42+00:00

HİZMET TESPİT DAVASI: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 86’ya göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene karşı açılabilecek bir dava türüdür. Hizmet tespiti özellikle işçinin alacak kalemlerine ilişkin hak [...]

Hizmet Tespiti Davası2022-04-26T16:42:42+00:00
27 01, 2022

Tedbir Nafakası Nedir?

2022-01-29T13:20:09+00:00

NAFAKA Nafaka, bir kimsenin boşanma davası sürecinde, boşanma neticesinde, soybağı veya velayet ilişkisi nedeniyle ihtiyacı olan kişiye mahkeme kararı ile güvence altına alınmış olan bir ödemedir. Nafaka, içerisinde bulunduğunuz hukuki [...]

Tedbir Nafakası Nedir?2022-01-29T13:20:09+00:00
5 10, 2021

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

2022-01-29T13:03:16+00:00

Türk hukukunda, eşler boşanma talebinde bulunduğunda boşanmanın gerçekleşmesi için iki yöntem mevcuttur. Eşler boşanmanın her hususunda anlaşmaya varırlarsa anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Eşlerin, boşanmanın unsurlarında anlaşamamaları veya eşlerden birinin boşanma [...]

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?2022-01-29T13:03:16+00:00
18 03, 2021

Anlaşmalı Boşanma Davası

2022-01-18T18:47:55+00:00

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Bu makalemizde anlaşmalı boşanma davasını incelemekteyiz. Daha önce çekişmeli boşanma davalarını, boşanmanın çekişmeli ve anlaşmalı halini kısaca özetlemiştik. Bu yazımızda ise boşanmanın anlaşma ile gerçekleştirilmesini anlatmaya çalışacağız. [...]

Anlaşmalı Boşanma Davası2022-01-18T18:47:55+00:00
27 02, 2021

Çekişmeli Boşanma Davaları

2022-01-18T18:48:10+00:00

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI Boşanma davaları Anlaşmalı Boşanma Davaları ve Çekişmeli Boşanma Davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda size Çekişmeli Boşanma Davalarını, bu davaların Genel Boşanma Sebebi ve Özel Boşanma Sebepleri [...]

Çekişmeli Boşanma Davaları2022-01-18T18:48:10+00:00