Dilekçe örnekleri

11 06, 2023

İşçinin Devamsızlığı Nedir? İşten Çıkarılma Süreci ve Yasal Haklar

2023-06-11T18:13:23+00:00

İş hayatında devamsızlık, işverenler ve işçiler arasında sıkça karşılaşılan bir sorundur. İşçinin devamsızlık yapması, işverenin iş sürekliliğini etkileyebilir ve iş ilişkisinde sorunlara neden olabilir. Bu blog yazısında, işçinin devamsızlık durumunu [...]

İşçinin Devamsızlığı Nedir? İşten Çıkarılma Süreci ve Yasal Haklar2023-06-11T18:13:23+00:00
25 02, 2023

Senette İcra Takibi Nedir?

2023-02-25T10:00:24+00:00

Senette İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır? Senette icra takibi, takibin talep edilmesiyle başlayan bir süreçtir. İlgili İcra Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talep kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi istenmektedir. İcra Müdürü, talep edilen [...]

Senette İcra Takibi Nedir?2023-02-25T10:00:24+00:00
14 02, 2022

Şerefe Karşı Suçlar

2022-02-14T23:04:15+00:00

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR Şerefe karşı suçlar Türk Ceza Kanunu 125-132 hükümleri arasında düzenlenmektedir. Şerefe karşı suçlar ile korunmak istenen kişinin onur, şeref ve saygınlığıdır. Şerefe karşı suçları “hakaret suçu ve [...]

Şerefe Karşı Suçlar2022-02-14T23:04:15+00:00
5 10, 2021

İşçi hangi nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırabilir?

2022-01-29T13:12:53+00:00

İşçi hangi nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırabilir sorusundan önce iş sözleşmesinin ve feshin tanımını yapmakta fayda vardır. İş sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesidir. Fesih ise sözleşmenin [...]

İşçi hangi nedenlerle iş sözleşmesini sonlandırabilir?2022-01-29T13:12:53+00:00
24 03, 2021

Ödeme Emri

2022-01-18T18:53:16+00:00

Ödeme Emri Nedir? Bu makalemizde ilamsız icra takiplerinde Ödeme emri geldiğinde ne yapmalıyız? Ödeme emrine İtiraz nasıl yapılır konusunda genel bilgiler vermekteyiz. İcra Müdürlüğünden tarafınıza ödeme emri gönderildiyse burada en [...]

Ödeme Emri2022-01-18T18:53:16+00:00
23 06, 2020

Tevsii Tahkikat

2022-01-18T18:52:29+00:00

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tevsi kelimesinin anlamı “genişletmek, yaymak” şeklinde, tahkikatın anlamı ise “soruşturma” demektir. Günümüzde ceza yargılamalarında ortaya çıkan tevsi tahkikat kavramı ise kovuşturma aşamasında taraflardan herhangi birinin [...]

Tevsii Tahkikat2022-01-18T18:52:29+00:00
23 06, 2020

Davadan Feragat Dilekçesi

2022-01-18T18:50:27+00:00

Türkiye Dil Kurumu sözlüğü uyarınca feragat “hakkından kendi isteği ile vazgeçme” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukukunda ise davadan feragat Hukuk Muhakameleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesi [...]

Davadan Feragat Dilekçesi2022-01-18T18:50:27+00:00
30 03, 2020

İhtiyati Haciz Nedir ? İhtiyati Haciz Dilekçesi

2022-01-18T18:53:25+00:00

İcra İflas Kanunu 257/1 maddesi uyarınca rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı ihtiyati haciz talebinde bulunabilmektedir. İhtiyatî haciz kavramı ise hukukî koruma çerçevesinde alacaklının hakkını korumaya [...]

İhtiyati Haciz Nedir ? İhtiyati Haciz Dilekçesi2022-01-18T18:53:25+00:00
23 12, 2019

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

2022-01-18T18:51:24+00:00

DOLANDIRICILIK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR? Dolandırıcılık suçu, TCK'nin 158. Maddesinde 'Malvarlığına Karşı Suçlar' altında düzenlenen, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına [...]

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu2022-01-18T18:51:24+00:00
2 12, 2019

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

2022-01-18T18:50:57+00:00

GAYRİMENKUL AVUKATI NEDİR? Gayrimenkul avukatının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak gayrimenkulü bilmek gerekmektedir. Taşınmaz mal yani gayrimenkul; arazi, arsa, apartman, iş yeri, konut, villa, rezidans, dükkan gibi mülkleri ifade [...]

Gayrimenkul Avukatı Nedir?2022-01-18T18:50:57+00:00
29 11, 2019

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

2022-01-18T18:49:47+00:00

İzale-i şuyu davası dilekçesi İzale-i şuyu nedir? İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak hissedarların malların aynen taksimi ya da mahkeme tarafından satış yolu ile satış yapılarak paylaştırılmasıdır. Ortaklığın [...]

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi2022-01-18T18:49:47+00:00