31 03, 2023

Fatura Alacaklarında Zaman Aşımı ve Yetkili İcra Dairesi

2023-03-31T13:25:48+00:00

Fatura, Vergi Usul Kanunu Madde 229 kapsamında ‘Satılan emtia ya da yapılan iş karşılığı olarak müşterinin borçlandığı değeri göstermek üzere emtiayı satan ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen [...]

Fatura Alacaklarında Zaman Aşımı ve Yetkili İcra Dairesi2023-03-31T13:25:48+00:00
24 01, 2023

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?

2023-01-24T15:52:28+00:00

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR? Haksız ve geçersiz iş akdi fesihlerinin önüne geçebilmek ve işçiyi korumak amacıyla hukuk düzeni işe iade kurumunu oluşturmuştur. Bazı şartların [...]

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?2023-01-24T15:52:28+00:00
8 01, 2023

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

2023-01-08T18:12:31+00:00

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Kira sözleşmelerinde tahliye, kiracı ve mülk sahibi arasında ihtilafa neden olan konuların başında gelmektedir. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması ya da mülk sahibinin kirayı haklı bir nedene dayanarak feshetme talebinden kaynaklanan tahliye [...]

Kira Sözleşmelerinde Tahliye2023-01-08T18:12:31+00:00
23 12, 2022

Kocaeli Avukat

2023-01-04T23:02:34+00:00

Kocaeli Avukat Ne Tür Hizmetler Sunar? Kocaeli avukat desteği alarak hukuki konularda uzman bir bakış açısından faydalanmayı mı istiyorsunuz? Hukuk gibi önemli ve detayların çok fazla olduğu bir alanda en [...]

Kocaeli Avukat2023-01-04T23:02:34+00:00
19 12, 2022

Yargıtay Karar Arama

2023-01-04T23:02:29+00:00

Yargıtay Karar Arama Yargıtay Karar Arama ile Yüksek Yargı Kurumu olarak kabul edilen Yargıtay bünyesinde alınan bütün kararlara detaylarıyla ulaşabilirsiniz. Hukuk sisteminin önemli bir parçası olarak bilinen Yargıtay Kararları pek [...]

Yargıtay Karar Arama2023-01-04T23:02:29+00:00
18 10, 2022

GÖNÜLLÜ AVUKAT NEDİR?

2023-01-04T23:02:15+00:00

GÖNÜLLÜ AVUKAT NEDİR? Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı [...]

GÖNÜLLÜ AVUKAT NEDİR?2023-01-04T23:02:15+00:00
18 10, 2022

Kimler Avukatlık Yapamaz?

2023-01-04T23:02:13+00:00

KİMLER AVUKATLIK YAPAMAZ ? Avukatlık mesleğine kabul şartları 1136 sayılı Avukat Kanunu’nda belirlenmiştir. Buna göre ; Avukatlığa kabul şartları: Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için : a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, [...]

Kimler Avukatlık Yapamaz?2023-01-04T23:02:13+00:00
21 07, 2022

Avukat Vekalet Ücreti 2022

2022-07-21T17:18:53+00:00

AVUKAT VEKALET ÜCRETLERİ 2022 Avukat vekalet ücretleri 2022; anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarını gidermek isteyen insanlar için en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Avukat vekalet ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak [...]

Avukat Vekalet Ücreti 20222022-07-21T17:18:53+00:00
21 07, 2022

Avukatlık Hizmeti

2022-07-21T17:11:57+00:00

AVUKATLIK HİZMETİ Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak [...]

Avukatlık Hizmeti2022-07-21T17:11:57+00:00
21 07, 2022

Kasten Yaralama Suçu

2022-07-21T17:06:28+00:00

KASTEN YARALAMA SUÇU Kasten yaralama suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar kapsamında düzenlenmiş olup bu suç tipi açısından  hukuki yarar kişinin fiziksel ve ruhsal olarak beden bütünlüğünü korumaktır. Madde 86- (1) [...]

Kasten Yaralama Suçu2022-07-21T17:06:28+00:00
20 07, 2022

Arabuluculuk Nedir?

2022-07-20T17:07:40+00:00

ARABULUCULUK NEDİR? Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da [...]

Arabuluculuk Nedir?2022-07-20T17:07:40+00:00
4 08, 2018

Ceza Hukuku

2019-09-26T20:08:38+00:00

"Ceza hukuku, bireyin ya da toplumun, maddi veya manevi zararına yol açacak eylemlerin kapsamının belirlenmesi ve bu eylemlerin karşılığında uygulanacak yaptırımların tespit edilerek gerekli hukuku işlemlerin gerçekleştirilmesi işlemlerinin bütünü olarak [...]

Ceza Hukuku2019-09-26T20:08:38+00:00