Hemen Göz Atın !

Borçlar hukuku, alacaklı ve borçlu tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerden doğan anlaşmazlıkların çözümü ve her iki tarafın da haklarının yasal mevzuatlar çerçevesinde aranmasının önüne açan hukuk dalı olarak tarif edilebilir.”

Borçlar Hukuku

Tanım cümlesinden de anlaşılabileceği üzere borçlar hukuku, yalnızca borcu alan yahut veren değil, her iki tarafın sahip olduğu hakların kapsamını çizer. Bu kapsamın çizilmesinde esas alınan Borçlar Kanunu, genel itibariyle iki bölüme ayrılır;

  • Genel hükümler olarak adlandırılan ilk bölümde, hemen hemen tüm borç ilişkileri için uygulanabilecek hükümleri kapsar.
  • Özel hükümler bölümü ise birçok farklı sözleşme tipini ve bu sözleşme tipleri özelindeki hükümleri ifade eder.

Kocaeli hukuk büroları kapsamında faaliyet gösteren Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde hizmet veren borçlar hukuku avukatı ile iletişim geçerek, Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilen hükümler ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz! ” 

Borçlar hukukunun esas aldığı kanun, genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki bölümde incelenir.

Hukuka aykırı davranıştan ötürü ortaya çıkan tazminat davalarının takibi noktasında büromuz büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli borçlar hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Borçlar hukukuyla ilgili değinilmesi gereken bir nokta da; tazminat hukuku ve sözleşme yönetimi mevzuatları ile yakın ilişki içerisinde olduğudur. Örneğin; malların devri esnasında yapılan sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar borçlar hukuku ve sözleşme yönetimi mevzuatlarının incelenmesi gerektirir. Dolayısıyla, borçlar hukuku avukatı seçimi yaparken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri de; ilgili avukatı tazminat ve sözleşme yönetimi mevzuatlarına tüm yönüyle hakim olmasıdır.

Borçlar kanunu, birçok farklı hukuk dalı ile koordineli şekilde çalışan bir alandır

Siyahhukuk Kocaeli Avukatlık Bürosu bünyesinde hizmet veren, borçlar hukuku avukat ile temasa geçerek, dava sürecinin işleyişiyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Büromuz bünyesinde borçlar avukatı aracılığıyla siz değerli müvekkillerimize verdiğimiz hizmetleri şu şekilde detaylandırmak mümkündür;

  • Borçlar hukuku kapsamına dahil edilen alacak davaları.
  • Hukuka aykırı davranıştan ötürü doğan borçlarda zararın türüne göre maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve dava süreçlerinin takibi.
  • Borcu olan bireyin, alacaklıya olan sorumluluklarını yerine getirmesi manasına gelen borcun ifasının gerçekleşmemesi sebebiyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü.
  • Taşınır yahut taşınmaz malların devri esnasında her iki tarafın da hassasiyetlerinin dikkate alınarak sözleşme hazırlanması, var olan sözleşmelerden doğan ihlallerin takibi ve dava sürecinin işletilmesi.
  • Kira tespit davaları ve kamulaştırma süreçlerinin takibi.
  • Basın yayın organları yoluyla bireyin şahsına yapılan saldırılara ilişkin manevi tazminat davası işlemlerinin takibi.

“Görüldüğü üzere alanında uzman ve yılların getirdiği tecrübe ile mevzuatların tümüne hakim Kocaeli borçlar avukatı aracılığıyla müvekkillerimize borçlar hukuku içerisinde değerlendirilen tüm dava süreçlerin etkin ve kaliteli bir hizmet sunmanın garantisini veriyoruz.