Ceza hukuku, bireyin ya da toplumun, maddi veya manevi zararına yol açacak eylemlerin kapsamının belirlenmesi ve bu eylemlerin karşılığında uygulanacak yaptırımların tespit edilerek gerekli hukuku işlemlerin gerçekleştirilmesi işlemlerinin bütünü olarak tarif edilebilir.”

Ceza Hukuku

Ceza hukuku ile ilgili değinilmesi gereken ilk nokta; hayli geniş kapsama sahip olduğu ve bu nedenden ötürü ceza hukuku davalarının genel işleyiş sürecinin uzun bir zaman dilimine yayılabileceğidir. Genel itibariyle bakıldığında ceza hukuku;

 • Genel Ceza Hukuku: Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen temel ilkelerin tespit edilmesi, toplumun ya da bireyin zararına yol açacak eylemler için uygulanacak yaptırımların ve bu yaptırımların kapsamının belirlenmesi, yaptırımların hafifletilmesi yahut ortadan kaldırılması söz konusu olan durumların açıklanması ile suçun maddi ve manevi yönden tanıtılması faaliyetlerini kapsayan kısımdır.
 • Özel Ceza Hukuku: Kanuna göre suç kabul edilen eylemlerin kendi içerisinde incelenmesi, kapsamı ve suça karşılık uygulanacak cezaların belirlenmesi kısımlarını kapsayan bölümdür.
Ceza hukuku davalarının en belirgin özelliği, uzun bir dava sürecine sahip olmasıdır.

Kocaeli hukuk büroları içerisinde uzman kadrosuyla bir adım ön plana çıkan büromuz bünyesinde yer alan avukatlardan detaylı bilgi almak adına bizimle iletişime geçmeniz yeterli !

Ceza hukukunun temel iki bölümünden de anlaşılabileceği gibi hukuk dalı içerisinde birçok farklı faaliyet ve değerlendirilmeye alınması gereken konu mevcuttur. Ceza hukukunun temel ilklerinin belirlenmesi, suça konu olan eylemlerin tespiti ve yaptırımların uygulanması noktasında temel alınan belli başlı kanunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Türk Ceza Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • İnfaz Kanunu

Ceza hukukuyla ilgili üzerinden durulması gereken bir nokta da; eylemlere karşılık uygulanan yaptırımların caydırıcılık yönü barındırması gerektiğidir. Toplumun ve bireyin huzuru için düşürülmesi büyük önem taşıyan suç oranlarında, emsal teşkil eden suçlara uygulanan deyim yerindeyse ibretlik cezaların caydırıcı özelliği ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla yaptırımların kapsamının doğru belirlenmesi ve uygulama aşamasında zafiyet gösterilmemesi büyük önem taşır.

“Ceza hukuku davalarıyla ilgili büromuz bünyesinde yer alan Kocaeli ceza avukatı ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz!”

Kocaeli Ceza Avukatı

Ceza hukukunun emir ve yaptırım olmak üzere iki temel kıstası vardır ve hukukun temeline göre kanunlarda yer verilmeyen bir eylemin suç oluşturmayacağı kesin bir durumdur. Buna ek olarak; toplum ya da bireyin zararına yönelik düzenlenen eyleme, kanun çerçevesinde belirlenenin dışında bir yaptırım uygulanması söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında; ceza hukuku ile ilgili yasaların oldukça şeffaf ve net olduğunu, kanunlara göre cezaların mukayesesinin yapılamayacağını, eylemi gerçekleştiren bireyin aleyhine düzenlenen yasaların geriye dönük işletilmeyeceğinin altını çizmek gerekir.

Alanında uzman bir ceza avukatı, dava seyri üzerinde doğrudan etki sahibi olacaktır.

Ceza hukuku davalarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını, büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli ceza avukatı ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz !

Şüphesiz hukuk ilmi içerisinde yer alan tüm davalarda olduğu gibi ceza hukuku davalarında da alanında uzman ve tecrübesiyle ön plana çıkan bir  ceza avukatı ile çalışmak davanın seyri üzerinde etki sahibi olacaktır. Bu bağlamda büromuz bünyesinde yer alan Kocaeli ceza avukatı ile davaların seyri arasındaki ilişkiye değinmek gerekir.

“İyi bir ceza avukatı için olmazsa olmazların başında gelen faktör hiç şüphesiz tecrübedir. Özellikle içerisinde hayli geniş mevzuatları barındıran ve kapsamlı bir dava sürecine sahip olan dava türlerinde avukatın mevzuatların tümüne hakim olması ve emsal teşkil edebilecek birçok dava örneğinde yer almış olması, dava sonucuna doğrudan tesir edecektir.”

Büromuz bünyesinde Kocaeli ceza avukatı aracılığı ile müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler;

 • Suç teşkil edecek bir eylemin varlığı iddiasıyla başlatılan gözaltı, araştırma ve kovuşturma süreçlerinin yakından takip edilerek, tüm süreç içerisinde etkin bir şekilde yer alınması.
 • İlgili mevzuatları göz önünde bulundurarak sürecin işleyişiyle ilgili aksaklıkların önüne geçilmesi.
 • Hukuku süreçler ilgili detaylı bilgi vermek, sürecin tümünde temsiliyet makamının yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirmek ve imkanlar dahilinde ifade verme işleminde müvekkillerimizin yanında olarak sürecin etkin bir başlangıç aşamasından geçmesini sağlamak.
 • Davanın seyrini pozitif yönde değiştirebilecek delillerinin araştırılması ve tespit edilmesi.
 • Karşılaşılması muhtemel ceza senaryoları ile ilgili müvekkile detaylı bilgi verilmesi.

şeklinde sıralanabilir.

“Görüldüğü üzere ceza hukuku davaların her aşamasında etkin bir şekilde yer alan İzmit ceza avukatı aracılığıyla müvekkillerimize etkin ve kaliteli bir danışmanlık hizmetinin garantisini veriyoruz.”

İzmit ağır ceza avukatları içerisinde akademik başarıları ve hukuk sektöründe uzun yıllar yer almanın getirdiği tecrübe ile bir adım öne çıkan uzman avukat kadromuzdan, ceza hukuku davalarının işleyiş süreciyle ilgili detaylı bilgi alarak, kafanızda oluşan soru işaretlerinin yanıtını bulabilirsiniz.