Bilindiği üzere hukuk kendi içerisinde birçok farklı dala ayrılır ve her bir hukuk dalının gelişim süreci farklılık gösterirken, dikkate alınması gereken mevzuatlar da büyük değişkenlik gösterir. Bu kapsamda gerek bireyler gerekse de uluslararası ticari faaliyetlerinin gelişmesiyle paralel olarak popülaritesi artan hukuk dallarından birinin de icra ve iflas hukuku olduğunu ifade etmek gerekir.

İcra ve İflas Hukuku Davaları

İcra ve iflas hukuku kendi içerisinde alt bölümlere ayrılır ve her bir bölümü için üzerinde durulması gereken farklı noktalar, belgeler mevcuttur. Mevzuatların genişliği ve derinliği göz önünde bulundurulursa, icra hukuku davaları noktasında tümüyle yetkin bir avukat ile çalışmak, davanın seyri üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Tam bu noktada; büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli icra avukatı ile iletişime geçerek davaların işleyiş süreciyle ilgili detaylı bilgi alabileceğiniz altını çizmek gerekir.

İcra ve iflas hukukunun temeline bakıldığında borçlu bireyin, taahhüt ettiği zaman dilimi içerisinde borcunu ödememesi neticesinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünün, hukuk dalının özünü teşkil ettiği açık bir şekilde görülür. Tüm bunlar dikkate alındığında, icra davaları noktasında en sık faydalanılan kanunun Borçlar Kanunu olduğunu şüphesiz yadırgamamak gerekir.

İcra ve iflas hukuku davalarında avukatın takip yeteneği, davanın seyri üzerinde doğrudan etki sahibidir.

İcra ve iflas hukuku davalarında esas alınan yasal mevzuatlar, takip edilen kanunlar ve davaların işleyiş süreciyle ilgili detaylı bilgileri büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli icra avukatı ile temasa geçerek edinebilirsiniz.

İcra hukuku davaları ile ilgili dikkat çekilmesi gereken ilk nokta; “İcra takibi yapılacak mı ?” ve “Takip yapılacak ise bu takibin kapsamı ne olacak ?” sorusunun yanıtlarıdır. Takip süreci üç farklı şekilde gerçekleşebilir, bu şekilleri;

  • İlamlı icra takibi.
  • İlamsız icra takibi.
  • Kambiyo senedi.

olarak sıralamak mümkündür.

Takip türü seçildikten sonra belge hazırlığı yapılır ve İcra Müdürlüğü’ne başvurulur. Bu noktada çoğu zaman belgelerin tek başına yeterli olmadığını, ödeme emri ve takip talebi de gerektiğini belirtmek gerekir.

Kocaeli İcra Avukatı

İcra hukuku noktasında yetkin düzeyde bilgiye ve tecrübeye sahip Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde hizmet veren Kocaeli icra avukatı, tüm bu takip ve kurumsal işlemlere müvekkillerimiz adına vekalet ederek gerçekleştiriyor ve gerekli durumlarda anlık raporlamalar yaparak davanın gidişatı ile ilgili müvekkillerimizi bilgilendirerek siz değerli müvekkillerimize hızlı ve kaliteli bir hizmet sunuyor. Dava takibi, borçtan kurtarma ve iflas erteleme işlemleri, büromuz bünyesinde icra ve iflas hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetlerden birkaçı olarak sıralanabilir.

İcra ve iflas hukukunda davanın seyrini etkileyecek olan birçok faktör mevcuttur.

Takip işlemleri sonrasında değinilmesi gereken nokta; borcun tahsil edilmesi esnasında görülen çeşitliliklerdir. İcra ve iflas hukukunun temelini teşkil eden ve doğrudan borç tahsilatı ile ilişik olan noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Borçlu kişinin taşınan yahut taşınmayan mallarına nasıl el konulacak ?
  • Takip başlatılmış olmasına rağmen borçlunun borcunu ödememesi haline haciz işlemlerinin kapsamı ne olacak ?
  • Haciz konulan malların likitide edilmesi işlemleri.

Görüldüğü üzere davanın gidişatını ve sonucunu etkileyecek olan birçok kritik nokta mevcuttur. Dolaysıyla dava sonucuna doğrudan etkileyecek temel faktör; avukatın takip becerisidir. Bu nedenle daha önce icra hukuku davalarında çalışmış ve başarılı sonuçlar elde etmiş icra avukatı ile çalışmak hiç şüphesiz sizleri bir adım öne taşıyacaktır.