” Gerçek ve tüzel kişilerin idare ve vergi hukuku kapsamına dahil olan davalarının ve ilişkilerinin düzenlenmesini kapsayan idare ve vergi hukuku, içerisinde birçok farklı dava takip tür ve işlemini barındıran bir hukuk dalı olarak tarif edilebilir. “

İdare Ve Vergi Hukuku

Devletin en kritik gelir kaynaklarından  biri olan ve doğrudan kamu yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanılan vergilerin sahip olduğu kritik önem dolayısıyla vergi hukuku mevzuatları birçok farklı ayrıntı dikkate alınarak düzenlenmiş ve vergi hukukuna konu olan davaların sonuçlarında uygulanan yaptırımların boyutu arttırılmıştır.

” Siyahhukuk Kocaeli Avukatlık Bürosu bünyesinde hizmet veren Kocaeli idare ve vergi avukatı ile iletişime geçerek, idare yahut vergi hukukuna konu olan davaların işleyiş süreçleriyle ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz ! “

Vergi ve idare hukuku davaları, sonuçları hayli ağır olan kararların çıkabileceği davalar olduğundan tecrübeli bir avukat ile çalışma sizleri şüphesiz bir adım öne taşıyacaktır.

Siz değerli müvekkillerimize, Kocaeli vergi avukatı aracılığıyla verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini sıralamak istersek;

  • İdari başvuru ve itirazların yapılaması.
  • İdare ve vergi hukukuna konu olan davaların takibi ve müvekkilin isteklerin doğrultusunda dava aşamalarının belirli periyotlarla raporlanması.
  • Başta gümrük mevzuatı olmak üzere, tüm idari ve vergi cezaları kaynaklı anlaşmazlıkların çözümü.
  • Kamu ihalelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların ilgili makamlar dikkate alınarak gerekli takip işlemlerinin başlatılması, sürecin takibinin idare  yargı mahkemeleri nezlinde takip edilmesi ve iptal davalarının açılması.
  • Hukuku aykırı idare işlemlerin iptali amacıyla dava açılması ve sürecin takip edilmesi.
  • Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklı durumların uzlaşma, düzeltme ve ceza indirimleri takiplerinin yapılması.

İdare davaların sonucunda ortaya çıkması muhtemel kararlar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşların idare anlaşmazlıklar noktasında sahip olduğu hakların bilincinde olması hayrı kritik öneme sahiptir. Özellikle vergi muhattabı olan işletme sahibi bireylerin, vergi ve idare hukuku noktasında problem oluşturabilecek faaliyetler hakkında geniş bir bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Aksi takdirde gerçek yahut tüzel kişiliklerin birçok ağır vergi cezası ile karşı karşıya kalması muhtemeldir.

” İdare ve vergi hukukuyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları, büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli idare avukatı ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz ! “

Vergi Hukuku Davaları

Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu, başta boşanma ve vergi davaları olmak üzere birçok farklı dava türünde siz değerli müvekkillerimizin hizmetinde !

Bireysel ve kurumsal olmak üzere ikiye ayrılan vergi cezaları, devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenen ve yaptırımları hayli ağır olan ceza türleri olarak tabir edilebilir. Bilindiği üzere bireyler ve kurumlar devlet tarafından birtakım vergi yükümlülükleri vardır ve bu yükümlülüklerin kesin bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin karşılaşması muhtemel vergi cezalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İlgili makamlar tarafından bildirilen kayıt ve belge düzenine uyulmaması sebebiyle usulsüzlük cezaları.
  • Vergi kaybı ve vergi kaçırma faaliyetlerine uygulanan vergi kaybı cezaları.
  • Sahte belge düzenlenmesi yahut asıl belge ile ilgili kuruma beyan edilen belge arasında farkılık bulunması sebebiyle ortaya çıkan sahte belge düzenleme cezaları.

Vergi ve idare hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin kamudaki ilişkilerinin düzenlenmesini esas alır.

Görüldüğü üzere vergi beyanlarında yapılacak ufak hatalar dahi, birey ve kurumları birçok farklı vergi cezası ile karşı karşıya kalabilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle iş dünyasında aktif olarak yer alan bireylerin idare ve vergi hukukunun standartlarına hakim olması gerektiğini kesin bir şekilde söylemek mümkündür.

” Karşılaşılan vergi cezaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve iptal davası işlemlerinin başlatılması ile sürecin takibi noktasında, büromuz bünyesinde hizmet veren vergi avukatı ile temasa geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz ! “