“Aile, evlilik ve boşanma konularını kapsayan medeni hukuk, özel hukuk dalları içerisinde sahip olduğu geniş kapsam ile dikkat çeken ve gerçek yahut tüzel kişiliklerin toplumsal yaşam içerisindeki ilişkilerinde sahip oldukları hakların kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir.”

Medeni Hukuk 

Medeni hukuk davaları kapsamında Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar kanunu esas alınır. Esas alınan bu kanunlara göre kişiler; gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuk literatüründe hukukun temeli olarak nitelendirilen medeni hukukun temel ilkelerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Davayı yargılayan hakimin adalet faktörünü göz ardı etmeyerek karar verme yetkisi.
 • Türk Borçlar Kanunu ve bu kanun içerisinde yer alan genel kuralların uygulamaya konması.
 • Tarafların iddia ettiği görüşleri kanıtlamakla mükellef olması.
 • Kişi hak ve özgürlüklerinin kötüye kullanılmaması.

Siyah Hukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde hizmet veren İzmit boşanma avukatı ile temasa geçerek, aşağıda sıraladığımız hizmetlerle ilgili detaylı bilgi alabilir ve medeni hukuk kapsamında değerlendirilen davalarınızı güvenilir ellere teslim edebilirsiniz.

Medeni hukuk içerisinde en sık karşılaşılan dava türü; boşanma davalarıdır.

Tüm dava türlerinde olduğu gibi boşanma davalarında da doğru boşanma avukatı tercihi, sonuç üzerinde doğrudan etkili olacağında büromuz bünyesinde yer alan İzmit boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz hayli faydalı olacaktır.

Medeni hukuk kapsamında verdiğimiz hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Nişanın bozulmasından doğan davalar
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme
 • Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

Görüldüğü üzere büromuz bünyesinde İzmit boşanma avukatı olarak hizmet veren ekip arkadaşlarımız, medeni hukuka konu olan tüm dava türlerinde tecrübe ve bilgi birikimi faktörleriyle ön plana çıkarak, siz değerli müvekkillerimizin hizmetindedir.

Boşanma Davaları

Türk Medeni Kanunu’na göre evli bireyleri, evliliklerini yasal olarak sonlandırmak istiyorlar ve ortada haklı bir gerekçe görüyorlar ise boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davaları açılmasının hangi durumlarda tercih edilebilir bir yöntem olduğu Medeni Kanun’da açıkça ifade edilmiştir.

Tüm hukuki dava süreçlerinde olduğu gibi boşanma davaları için de birçok farklı prosedür ve işlem mevcuttur. Boşanma davalarındaki prosedür ve işlemlerin tam anlamıyla yürütülebilmesi adına şüphesiz alanında yetkin bir boşanma avukatı ile çalışılması gerekir. Bu noktada; davaların açılmasından sonuçlanması kısmına kadar geçen tüm süreci yönetecek ve siz değerli müvekkillerimize dilediğiniz anda sürecin işleyişiyle ilgili ayrıntılı raporlama yapacak büromuz bünyesinde yer alan İzmit boşanma avukatı ile çalışmak, şüphesiz davanın seyri üzerinde doğrudan etki sahibi olacaktır.

Boşanma davası açabilmek adına gerekli haklı sebeplerden başlıcalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Taraflardan birinin diğerini aldatması.
 • Hayata kasıt.
 • Onur kırıcı davranış.
 • Ortada haklı bir sebep olmaksızın taraflardan birinin ötekini terk etmesi.
 • Taraflardan birinin akli dengesinin yerine olmaması.

Görüldüğü üzere boşanma davası açma noktasında birçok farklı haklı sebep mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında, boşanma davası açmak isteyen bireylerin öncelikli olarak hangi sebebe dayanarak böyle bir dava açacağını belirlemesi, elbette bu noktada alanında uzman bir İzmit boşanma avukatı ile iletişime geçerek dava süreci boyunca uygun bir stratejinin belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde davaların istenmeyen bir kararla sonuçlanması muhtemeldir.

Kocaeli Boşanma Avukatları

Bir önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi, özellikle boşanma davalarında avukatın tecrübesi ve mevzuatların tümüne hakim olması davanın seyri açısından kritik bir rol oynar. Burada belirleyici olan nokta; medeni hukukun kapsamının hayli geniş olması ve boşanma davalarının bu kapsam içerisinde önemli bir yer tutmasıdır. Dolayısıyla haklı ve haksız boşanmaya dayandırılan nedenler başta olmak üzere birçok kritik işlem sırasında avukatın bireysel yetenekleri ve olaylara bakış açısı ön plana çıkar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda alanında yetkin ve kendini ispatlamış Kocaeli boşanma avukatları ile çalışmak, şüphesiz müvekkillerin yararına olacaktır.