Vatandaşın ölümü yahut hakkında gaiplik kararı verilmesi neticesinde mirasın kimlere, ne oranda ve hangi yollarla dağıtılacağının düzenlenmesini yapan hukuk dalını miras hukuku olarak tanımlamak mümkündür.

Miras Hukuku

Miras hukuku mevzuatlarında kabul gören iki tür mirasçı vardır, bunlar; yasal ve atanmış mirasçıdır.

Yasal mirasçı; Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden ya da hakkında gaiplik kararı verilen bireyin anne, baba, çocuk ya da üvey evlat, torun ve evlilik dışı akrabalarını kapsar.

Atanmış mirasçı; miras bırakan bireyin özgür iradesi ile mirasını bıraktığı ve bu durumu vasiyetname ile belgelediği mirasçı türüdür.

Büromuz bünyesinde hizmet veren miras avukatı aracılığıyla müvekkillerimiz adına vekaleten miras sözleşmesi düzenlemesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

” Miras hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda, yasal ya da atanmış mirasçı sıfatıyla büromuz bünyesinde hizmet veren miras avukatı ile temasa geçerek davaların işleyiş süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz ! “

Şüphesiz miras hukuku davaları noktasında kritik öneme sahip bir kavram da gaiplik kararıdır. Bu nedenle gaiplik kararına ayrı bir parantez açmak ve mahkemelerin hangi şartlarda gaiplik kararı verdiğini irdelemek gerekir.

Gaiplik kararı; kendisinden uzun süredir haber alınamayan yahut ölüm ihtimali kuvvetli bir durum sonucundan ortadan kaybolan kimselerin, mahkeme kararı ile vatandaşlık haklarının ellerinden alınması olarak tanımlanabilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 32, 33,34 ve 35. maddeleri doğrudan gaiplik kararı ile ilgili olup, 32. maddeye göre gaiplik kararına zemin hazırlayan iki şart mevcuttur;

  • Bireyin ölüm tehlikesi doğuran bir kaybolma vakıası ile karşı karşıya kalması.
  • Bireyden uzun süre haber alınamaması.

Miras hukukuna konu olan davaların işleyiş süreciyle ilgili büromuz bünyesinde hizmet veren miras avukatından detaylı bilgi alabilirsiniz !

Üstte sıralanan iki şartın gaiplik kararı noktasında tek başına yeterli olmadığını, kararın verilebilmesi adına birtakım şartların da arandığının altını çizmek gerekir. Mahkemece gaiplik kararı verilebilmesi adına aranan şartlar;

  • Zaman: Kaybolma olayı üzerinden en az 1 yıl, bireyden uzun süre haber alınamaması noktasında ise en az 5 yıllık bir zaman dilimi gerekir. Aksi takdirde gaiplik kararının verilmesi hayli zordur.
  • Başvuru Süreci: Gaiplik kararı çıkartılması noktasında mahkemeler kendi yapısı içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmazlar. Sürecin ilgili mahkemece başlatılması için ilgili kişilerin gaiplik davası başvurusu yapması gerekir. Aksi takdirde bir üst satırda belirtilen zaman dilimleri aşılmış dahi olsa, herhangi bir gaiplik kararı verilmesi mümkün değildir.
  • İlan Süreci: Dava süreci başlatıldıktan sonra ilgili mahkeme, kaybolan kişi adına ilan verir ve olay hakkında bilgisi olan vatandaşların görüşlerine başvurur. İlan süreci olarak adlandırılan bu süreç, 6 aylık bir zaman dilimine denk düşer. İlan süresi boyunca kayıp ya da kendisinden haber alınamayan bireyle ilgili herhangi bir gelişme olmaz ise mahkeme gaiplik kararı vererek bireyi deyim yerindeyse hukuken ölü hale getirir.

” Gaiplik kararı davaları noktasında başvuru ve ilan süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde hizmet veren miras hukuku avukatı ile temasa geçebilirsiniz ! “

Miras Hukuku Avukatı

Şüphesiz, hukuka konu olan tüm dava türlerinde olduğu gibi miras hukukunda da, dava sürecine tümüyle hakim ve tecrübesiyle ön plana çıkan miras hukuku avukatı ile çalışmak, gerek dava sürecinin hızlı ilerlemesi gerekse de dava sonucu üzerinde doğrudan etki sahibi olacaktır. Dolayısıyla müvekkillerin miras hukuku avukatı tercihi yaparken dikkate alması gereken faktörlerin başında; ilgili mevzuatlar ve davanın işleyişini bütünüyle hakim bir avukat üzerinde yoğunlaşması daha doğru olacaktır. Bu noktada Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize garanti veriyor ve miras hukuku davalarındaki tecrübemiz ile müvekkillerimizi bir adım öne taşımayı garanti ediyoruz.

Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması başta olmak üzere miras hukukunun her alanında müvekkillerimize etkin ve kaliteli bir hizmet vaat ediyoruz !

Kocaeli miras hukuku avukatı olarak siz değerli müvekkillerimize verdiğimiz hizmetleri genel ifadelerle sıralamak istersek;

  • Vasiyetname hazırlanması ve iptallerinin ilgili usullar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi.
  • Miras sözleşmelerinin hazırlanılması ve sözleşme anlaşmazlıklarının çözüm süreci ile yakından ilgilenilmesi.
  • Miras belgesinin alınması ve belgelerin iptalina sebep olan durumların çözümü.
  • Reddi miras davalarına konu olan durumların takibi.
  • Miras dağıtım sözleşmelerin düzenlenmesi.

” Görüldüğü üzere Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu olarak, miras hukukuna konu olan tüm alanlarda müvekkillerine hızlı ve etkin bir hizmetin garantisini veriyoruz. ”