Günümüz Türkiye’sinde sözleşmeler büyük önem arz etmektedirler. Her sözleşmenin kapsamı da değişmektedir. Sözleşmeleri hazırlarken, içerikleri, taraflara yaptırımları ve yasal dayanaklarının bilinmesi gerekir. Bu yüzden Kocaeli sözleşme avukatı ekibimizden her türlü sözleşmenin oluşturulması için yasal destek alabilirsiniz.

Sözleşme Yönetimi Hizmetleri

Her bir sözleşmenin kapsamı ve dinamikleri farklıdır.

Avukatlık bürosu  bünyesinde  yerli ve yabancı birey-şirket müşterilerine talep ettikleri alanda kapsamlı hizmetler vermekteyiz. Güncel kalmanın bilincinde olan bakış açısıyla  iş birliği içerisinde  hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çözüm odaklı çalışmalarımız tüm sorunlarda gereken her ayrıntıyı dikkate  alarak yola çıkmaktadır. Ceza hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarda başvurularınızı yapabilirsiniz.

İş Sözleşmeleri

Başta işçi ve işveren arasındakiler olmak üzere; hissedarlık, distribütörlük, Joint ventures, mal alım satım, acente ve inşaat sözleşmeleri ile iş akitleri iş sözleşmeleri kapsamındadır. Bu sözleşmelerin oluşturulması için bir avukattan destek alınması şarttır. Bu yüzden resmi bir nitelik kazanması gereken sözleşmelerde mutlaka hukuki danışmanlık hizmeti alarak sözleşmeler hukuku bilgisi doğrultusunda hizmet alınmalıdır.
İş, kredi, lisans ve danışmanlık sözleşmeleri en sık karşılaşılan sözleşme türleridir.

“İş sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların konu edildiği iş hukuk davalarıyla ilgili büromuz bünyesinde hizmet veren Kocaeli işçi avukatı ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.”

Lisans Sözleşmeleri

Bir markanın kullanım hakkını, bir süreliğini şahıs ya da kurumlara vermesi lisans sözleşmesi olarak bilinir. İnhisarı ve inhisarı olmayan lisans sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. İnhisarı lisansta kullanım hakkı sadece tek bir tarafa verilir. Diğer şekilde ise başkalarıyla da paylaşılabilir. Lisans sözleşmesinde markanın tamamı ya da bir kısmının kullanım hakkı verilebilir ve bu durum yasal olarak sözleşmede yer alır.

Kredi Sözleşmeleri

Bankaların bireysel ya da ticari olarak hazırlattığı kredi sözleşmeleri aynı zamanda uluslararası alanda da hazırlanabilmektedir. Firmamızdan sözleşme yönetimi hizmeti kapsamında kredi sözleşmeleriyle ilgili sözleşme oluşturma sürecinden yararlanabilirsiniz. Danışmanlık hizmetleri ve kredi sözleşmeleri için gerekli olan alanında uzman avukatlarımızın denetiminden yararlanarak yasal haklarınızı güvence altına alabilirsiniz.

İnşaat Sözleşmeleri

Son yıllarda inşaat sektörünün hızlı bir gelişme göstermesi inşaat sözleşmelerine olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu sözleşmelerin hazırlanması için yüklenici ve uygulayıcılar, hizmet alanlar ve sözleşmenin tüm tarafları için özel hazırlanan süreçlerin takip edilmesi mümkün olmaktadır.

Danışmanlık Sözleşmeleri

Danışman ile kişiler ya da kurumlar arasında imzalanan sözleşmelerden olan danışmanlık sözleşmeleri verilen hizmetin niteliğini ve şeklini belirtir ve bu iş karşısında ne kadar ücret alınacağının belirlenmesini sağlar. Bu sözleşmeler en iyi şekilde hazırlanarak, özel hukuk kapsamındaki hakların güvence altına alınması sağlanır. Süreli ya da süresiz olabilir.

Kira Sözleşmeleri

Mülk sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri genelde bir mekanın kiralanma süresinin, ne kadar ücret karşılığında kiraya verileceğinin ve kiralama şartlarının belirtildiği adi bir sözleşme şeklidir. Ancak kiralanan alanın niteliğine göre kira sözleşmesinin kapsamı değiştirilip genişletilebilmektedir. Kurumsal kiralama gibi benzer durumlar söz konusu olduğunda kiralama sürecinde sözleşme daha geniş kapsamda hazırlanabilir.

Sigorta Sözleşmeleri

En sık oluşturulan sözleşme türlerinden olan sigorta sözleşmeleri, sağlık sigortası, taşımacılık sigortası, kasko, afet sigortaları, konut sigortaları, bireysel emeklilik sigortaları, seyahat sigortaları ve trafik sigortaları şeklinde birçok farklı kapsamda hazırlanmaktadır.
Genelde yıllık olarak hazırlanan sigorta sözleşmeleri bazen de daha kısa süreli olarak belirlenebilir. Sözleşmede sözleşmenin süresi ve niteliği yazılıdır. Hukuki destek alarak sözleşme hazırlayacak avukat ekibimizden hukuka ve sigorta detaylarına uygun olan sözleşmelerin oluşturulmasıyla ilgili destek alabilirsiniz.
Tarafların hak ve yükümlülüklerini en doğru şekilde belirleyen sözleşmelerle ilgili detaylı bilgiyi almak için büromuz avukatlarından bilgi alabilirsiniz.