Hemen Göz Atın !

“Medeni hukuk ve borçlar hukukunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve tacirlerin haklarını yasal mevzuatlar ile koruma altına almasını garanti eden hukuk dalı, ticaret hukuku olarak tarif edilebilir.”

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ile ilgili değinilmesi gereken ilk nokta; yalnızca tacirleri değil, işletme sahiplerini ve alıcıları, genel bir ifadeyle; ekonomik faaliyette bulunan tüm sosyal grupları etkileyen bir hukuk dalı olduğudur. Dolayısıyla ticaret davaları, mahkeme salonlarında hayli sık karşılaşılan dava türlerinden biridir.

Ticaret hukuku kapsamında ilgili mevzuatlarca dikkate alınan beş temel unsur vardır. Bu unsurlar;

 • Ticari işletme.
 • Şirket ticari faaliyetleri.
 • Deniz yoluyla yapılan ticari faaliyetler.
 • Kıymetli evrak ticareti.
 • Sigorta faaliyetleri.

şeklinde sıralanabilir.

“Tecrübeli ve alanında uzman kadrosuyla Kocaeli hukuk büroları kapsamında faaliyet gösteren Siyah Hukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde yer alan Kocaeli ticaret avukatı ile iletişime geçerek, ticaret hukukuna konu olan beş temel unsur hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !”

Türk hukuk sisteminde sıradan bireylerin borç ilişkilerinde ortaya çıkan problemler adi borç ilişkileri kapsamında değerlendirilirken, ticareti meslek edinmiş bireylerin arasındaki borç ilişkileri ticari borçlar kapsamında değerlendirilir ve ortaya çıkan anlaşmazlıklar da tahmin edilebileceği gibi ticaret hukuku mevzuatları dikkate alınarak değerlendirilir.

Ticaret hukuku, birçok farklı hukuk dalıyla koordinasyon içerisinde çalışan bir hukuk dalıdır.

Ticareti meslek edinmiş kişiler ile farklı meslek grupları arasındaki borç ilişkileri, ticaret hukukunda farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Genel itibariyle bakıldığında ticaret hukuku; bireylerin ticari ilişkilerinden ötürü doğan ve doğrudan işletmeyi ilgilendiren problemler, şirketlerin kuruluş ve fesih ediliş aşamaları, kıymetli evrakların ticaretine ilişkin kurallar ve sigortalama faaliyetlerini kapsayan, hayli geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Ticaret hukukunun kapsamının genişliği dikkate alınırsa, şüphesiz alanında tecrübeli ve ilgili hukuk dalının tüm mevzuatlarına hakim olan  bir ticaret avukatı ile çalışmak, davanın gidişatını doğrudan etkileyecektir. Kocaeli hukuk büroları içerisinde alanında uzman avukatları ile bir adım öne çıkan büromuz bünyesinde siz değerli müvekkillerimizin hizmetinde olan Kocaeli ticaret avukatı ile iletişime geçerek, ticaret davalarının işleyiş süreci ve dava sonucuna etki eden faktörler ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ticaret hukukundan birçok farklı hüküm şekli bulunur ve davanın seyrine göre bu hükümlerin kullanım şekli değişim gösterir.

Ticaret hukukuna konu olan davaların işleyişiyle ilgili detaylı bilgi almak için büromuz bünyesinde hizmet veren ticaret avukatı ile iletişime geçin !

Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret hukukunda da hükümlerin belirli bir sıra gözeterek uygulanması gerekir. Ticaret davaları sürecinde etkin olan hükümleri sırasıyla şu şekilde listelemek mümkündür;

 • Emredici nitelikte olan hükümler.
 • Sözleşme hükümleri.
 • Emredici nitelik taşımayan hükümler.
 • Ticaret örf ve adetleri.
 • Genel kapsamlı hükümler.
 • Hakimin emsal davaları ve söz konusu davanın dinamiklerini dikkate alarak karar oluşturması.

Görüldüğü üzere kapsamı bir hayli geniş olan ticaret hukukunda dikkate alınması gereken hükümlerin sayısı da hayli fazladır. Tüm bunlara bakıldığında; tecrübeli bir ticaret avukatı ile çalışmanın dava süreci üzerinde yapacağı etkinin altını bir kez daha çizmek gerekir.