Tüketicinin ekonomik çıkarları, sağlığı, güvenliği ve satın aldığı hizmet ya da maldan ötürü karşılaştığı tüm sorunları düzenleyen hukuk dalını tüketici hukuku olarak tanımlamak mümkündür.

Tüketici Hukuku 

Tazminat davaları ile doğrudan ilişki içerisinde olan tüketici hukuku, Türkiye özelinde bakıldığında gerek tüketici eğitim programlarının yetersizliği gerekse de tüketicilerin kendi kendilerini bilinçlendirme noktasında yetersiz kalması sebebiyle gelişimini son dönemde arttıran bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. Elbette sosyal yaşam içerisinde tüketimin sahip olduğu payı arttırması, tüketicinin sahip olduğu haklar noktasında bilinçlenmesini, dolayısıyla da tüketici hukukunun kapsamının genişlemesini sağlamıştır.

Tüketici hukukunun temelinde yatan nokta; tüketicinin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm önlemlerin alınmasıyla birlikte, tüketicinin kendini ve çevresindeki bireyleri korumasının özendirilmesidir. Dolayısıyla tüketici hukuku içerisinde bir dayanışma kültürünü de barındırır ifadesi yanlış olmayacaktır.

Artan sosyal ilişkiler ile daha sık gündeme gelen tüketici hukuku davaları noktasında, büromuz bünyesinde hizmet veren tüketici hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz !

Tüketici hukuku davaları kapsamında şüphesiz temas edilmesi gereken bir nokta da; “Kimler tüketici davası açabilir ?” sorusunun yanıtıdır. Tüketicinin Korunması Kanunu’na bakıldığında tüketici kategorisinde yer alan kişi ve kurumların tümü dava muhatap olabilir. Nitekim tüketici hukuku davalarının hitap ettiği geniş bir kitle vardır ve bu kitle içerisinde bankalar, tüketici örgütleri, bakanlıklar ve bireyler yer alır.

Tüketici hukuku davalarında belirlenmiş yargılama biçimi basit usul yargılama olup, dava dilekçesinin tebliğinden sonraki 2 haftalık periyot içerisinde dava çağrısına yanıt verilmesi gerekir. Davaya muhatap olan tüketiciler, bakanlıklar ve tüketici örgütleri harç kapsamının dışarısında tutulmasına rağmen tebligat ve dosya giderleri belirtilen üç topluluktan tahsis edilir.

Büromuz bünyesinde siz değerli müvekkilerimize hizmet veren Kocaeli tüketici avukatı ile iletişime geçerek, tüketicinin mağduriyetinin söz konusu olduğu davaların işleyişiyle ilgili detaylı bilgi alabilir, sorularınız yanıtlarını bulabilirsiniz.

Dava sürecinin başlatılmasından sonra deliller, dilekçelere eklenerek ilgili mahkemeye gönderilir. Tüketici hukuk mahkemelerinde hedef; davanın muhatabı olan kişi ya da kurumların mahkemeye çağrılmadan problemin çözüme bağlanmasıdır. İlk etapta anlaşma sağlanamadığı takdirde anlaşmazlığa sebebiyet veren noktalar belirlenerek hazırlanan rapor taraflara imzalatılır. Tüketici hukuku davalarıyla ilgili unutulmaması gereken bir nokta da; duruşmalar arasında en fazla 1 aylık bir zaman diliminin olabileceğidir.

Tüketici hukuku, içerisinde birçok farklı mevzuatı barındıran geniş bir hukuk dalıdır.

Tüketici Avukatı

Tüketicinin, karşılığını ödeyerek satın aldığı ve bu işlemi ispat edebileceği mal ve hizmet alımlarında ortaya çıkan çeşitli problemlerin davaya konu edilmesi, karşılaşılan zararın türüne göre dava kapsamının genişletilmesi ve geçmiş dönemde yargıdan geçen emsal davaların incelenerek uygun bir strateji belirlenmesi, tüketici avukatı faaliyetleri içerisinde yer alır.

Elbette tüketici avukatı görev tanımı içerisinde; bankaların usulsüz bir şekilde tertip ettiği işlem ücreti yahut komisyonlar, tüketici sözleşmelerinin ihlalinden ötürü karşılaşılan problemler de yer alır.

Siyahhukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde müvekkillerimize hizmet veren Kocaeli tüketici avukatı, müvekkil gizliliği konusunda gösterdiği titizlik, hızlı ve etkin iş yapısı konularında ilkelerine bağlı kalarak, dava sonucu üzerinden doğrudan etki sahibi olacak bir konumdadır.