Araç değer kaybı davası, aşağıda ayrıntıları açıklandığı üzere; aracınızda meydana gelmiş bulunan değer kaybından dolayı açılabilecek bir dava türüdür. Detaylı olarak irdelemek gerekirse araç değer kaybı davası, yaşamış olduğunuz maddi hasarlı trafik kazasından dolayı aracınızda meydana gelen “değer kaybının” tahsili yönünde yapılan başvuruların neticesiz kalmış olmasından dolayı açılacak olan bir eda davasıdır.

Araç değer kaybı davası mutlak surette bizzat ya da alanın uzman değer kaybı davası avukatı veya sigorta hukuku avukatı ile takip edilmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla kaza sonrası derhal sizi arayarak tanımadığınız bir avukata vekaletname vermenizi isteyen kişilere itimat etmeyiniz. Mutlak surette sigorta hukuku avukatınızı tanıyınız, dilediğiniz zaman kendisi ile iletişim kurabilecek şekilde olunuz.

Araç Değer Kaybı Nedir ?

Türkiye’de araç sayısının her geçen gün artması, trafiğin giderek büyümesi trafik kazalarının sayısının da artmasını sağlamıştır. Trafik kazası neticesinde ise maddi zarar veya bedeni zararlar doğmaktadır. Araç değer kaybı ise araçta oluşan maddi zarar neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Araç değer kaybı, yaşamış olduğunuz trafik kazası neticesinde aracınızın onarımı sonrasında ikinci el piyasasında yaşamış olduğu fiyat farkıdır. Şu şekilde örneklendirmek gerekirse; aracınızın ikinci el piyasası 100.000 TL olsun, yaşamış olduğunuz kaza neticesinde (bilirkişilerce yapılan hesaplar ile ortaya çıkmaktadır) aracınızın ikinci el fiyatı 90.000 TL’ye düşmüş ise arada yer alan 10.000 TL fark araç değer kaybıdır.

Araç Değer Kaybı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar ?

Araç değer kaybı talebinizin haklı olabilmesi için bir takım şartlar mevcuttur. Araç değer kaybı talebi için gerekli şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kusur: Meydana gelen trafik kazası neticesinde kusur oranınızın %100’ün altında olması gerekmektedir. Pratikte kusur durumları genellikle %0-%50-%100 şeklinde belirlenmektedir. Dolayısıyla kaza neticesinde kusurun tamamının sizin olmaması gerekmektedir.
  • Zamanaşımı: Araç değer talebi için maddi hasarlı trafik kazasının üzerinden 2 yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Zamanaşımı konusunda kanunun bu süreyi artırıcı halleri de mevcut olup araç değer kaybı talebiniz mevcut ise mutlaka bir sigorta hukuku avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
  • Hesaplama neticesinde aracınızda değer kaybı talebi doğurabilecek nitelikte onarım yapılmış olması gerekmektedir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca araç değer kaybı hesaplaması belli yöntemlere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla işbu şartlar uyarınca aracınızın onarımının araç değer kaybı talebine uygun şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca araçta yer alan değer kaybı için aracın yaşı, kilometresi de önemli bir kıstastır. (Araçta yer alan değişen, boya, km, yıl gibi bir takım hesaplama yöntemleridir.)

Araç değer kaybının temeli Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan haksız fiil kavramıdır. Aracınızın karışmış olduğu maddi hasarlı trafik kazası neticesinde hem Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre “haksız fiil” olması hem de Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca bir “trafik kazası” olması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Tespit Edilirken Süreç Nasıl İşler ?

Araç değer kaybı talebiniz için öncelikli olarak aracınızda bir değer kaybının olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre bu hesaplamaları bilirkişiler yapmaktadır.

Bilirkişiler öncelikli olarak aracın senesine, hasar geçmişi ve bu hasar geçmişinin niteliklerine, aracın kilometresine, aracın markasına ve modeline, aracın trafiğe çıkış tarihine, aracın ikinci el değerine bakarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca hesaplamaları yapabilmektedir.

Araç Değer Kaybından Doğan Anlaşmazlıklar 

Araç değer kaybı talebiniz için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca, kazaya karışan ve aracınıza zarar veren diğer kazazedenin sigorta şirketine bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

Araç değer kaybından doğan anlaşmazlık ise başvurunuz neticesinde sigorta şirketinin talep ettiğiniz araç değer kaybı bedelinin hiç ya da eksik şekilde verilmesidir. Bu konuda ise mutlak surette araç değer kaybının hesabı için alanında uzman bir sigorta hukuku avukatı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Mahkemede Açılır ?   

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede de açılabilir. Uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

Araç Değer Kaybı Davaları   

Araç değer kaybı davası için bir takım şartlar mevcuttur. Buna göre öncelikle yukarıda ayrıntısı ile incelediğimiz üzere aracınızda bir araç değer kaybı olması gerekmektedir. Aracınızda yer alan araç değer kaybı kapsamında ise zamanaşımı süresi içerisinde işlemlere başvuru gerekmektedir. Bu şartların tamamlanması halinde ise süreç şu şekilde devam etmektedir:

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca araç değer kaybı davası açabilmek için öncelikli olarak kazazede olan karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru kanuni olarak zorunlu olup dava şartıdır.

Başvurunun sigorta şirketine ulaşması üzerine 15 gün içerisinde sigorta şirketi tarafından size ödeme yapılması ya da işbu talebi reddetmesi gerekmektedir. Sigorta şirketinin başvurunuz neticesinde cevap vermemiş olması ya da başvurunuzu reddetmesi üzerine dava açma süreci başlatılabilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, araç değer kaybı davası sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede de açılabilir. Uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

Araç Değer Kaybı Davası Dilekçe Örneği 

KOCAELİ   … MAHKEMESİNE ,

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRES : 

T.KONUSU : Davalı şirketin sigortalısının taraf olduğu maddi hasarlı trafik kazası sonrasında aracımda oluşan değer kaybının tespiti ve tahsili talebidir. 

AÇIKLAMALAR :

1 – Davalı tarafından ……. sigorta poliçe numarası ile himayesi altına alınmış bulunan XXXX’e ait 41 XX 123 plakalı araç tarafıma ait olan 41 XX 345 plakalı XXX marka araç ile 01.01.2020 tarihinde maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır. Aracımın sağ ön tampon ve çamurluk bölgesinden maddi hasar almış olup, bu hasar nedeniyle ayrıca değer kaybı da yaşamıştır.

2 – Kaza neticesinde, davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanan 41 XX 123 plakalı aracı kullanan kişi kaza tutanağından ve kazadan sonra yapılan tramer kaydı tespitinde tam kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kaza neticesinde aracımda 2.547,67 TL değerinde hasar oluşmuştur. Onarım sırasında aracımda bulunan bir çok parça değiştirilmiş ve birçok parçada da işçilik yapılmıştır. Yapılan bu onarım neticesinde aracım kaza öncesi haline göre değer kaybetmiş ve kazalı araç olarak nitelenmek durumunda kalmıştır. Söz konusu değer kaybının bilirkişi tarafından tespiti ile bu tutarın tahsili için huzurdaki davanın açılması gerekmiştir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; Tespit edilen değer kaybının ıslah hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik XXX TL’lik kısmının kaza tarihinden itibaren xxx faizi ile  birlikte davalıdan alınarak tarafıma verilmesini arz ederim.

Emsal Nitelik Oluşturacak Yargıtay Kararları 

Sigorta şirketleri Yargıtay içtihatları ve sair kanunlar, şartnameler gereğince ‘’bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa’’ ifadesi gereğince değer kayıplarından sorumludurlar. Bunu destekleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihinde 2001/12342 Esas Numarası ve 2002/3124 Karar Numarası ile vermiş olduğu karar gereğince şu şartlar dahilinde aracın değer kaybından sorumlu olmaktadırlar ‘’ … Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır. Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir…. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir..’’ Bu karar gereğince somut olayda sigorta şirketi aracın değer kaybından sorumlu olmaktadır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/6128 K. 2005/2898  28.3.2005 tarihli kararında ise maddi hasarlı trafik kazalarında Zorunlu Mali Sorumluluk poliçesi yapan sigorta şirketinin kusursuz olan tarafın aracında meydana gelen değer kaybından sorumlu olacağını açıkça benimsemiştir. İlgili karar göre ‘Davacıya ait araçta meydana gelen araç hasarı ve değer kaybı gerçek zarar kapsamında ise de, aracın tamiri süresince çalıştırılamaması nedeniyle oluşabilen kazanç kaybı veya ikame araç gideri trafik sigortası kuvertürü dışındadır. Zira, hasar veren aracın trafik sigortacısı olan bu davalı, dava dışı işletenin 2918 sayılı KTK.nun 85/1 nci madde hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Kanun’nun 91/1 ncı maddesi uyarınca üstlenmiş olup, gerek 85/1 nci madde hükmü, gerekse zorunlu trafik sigortası poliçesi genel şartlarının 1 nci madde hükmü, ölüm veya cismani zararlar yanında ancak bir şeyin zarara uğraması halinin teminat kapsamında olduğunu öngörmüş bulunmaktadır. Diğer anlatımla, aracın uğradığı hasar teminat kapsamında kalırken, aracın sigorta ettireni malikin kazanç kaybı, ikame araç gideri teminat dışında kalmaktadır’ şeklinde hüküm kurarak değer kaybını gerçek zarardan saymıştır.