Bedelli Askerlik Parasının İadesi Davası

Bedelli askerlik parasının iadesi davası, bedelli askerlik uygulamasından faydalanmayı isteyen pek çok kimseyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle de para iadesi, bedelli askerlik ve diğer bütün soru işaretlerini cevaplayarak en makul süreçleri ele almak gerekecektir. İşte bedelli askerlik ve para iadesi ile alakalı bütün merak ettikleriniz!

Bedelli Askerlik Nedir?

Bedelli askerlik, nakdi bir bedel karşılığında zorunlu askerlik uygulamasından muafiyet hakkı getiren bir uygulamadır. Bir yasa kapsamında getirilen bu uygulama daha önce defalarca kez uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir. Genellikle 21 günlük askerlik hizmetinin gerçekleştirilmesini esas alan bu uygulamada zaman zaman askerlik yapma şartı da ortadan kaldırılmıştır.

Bedelli Askerlik Parasının İadesi Davası

Bedelli Askerlikle alakalı uygulamalar genel olarak birbiriyle benzerlik gösterir. Fakat şartların bazen farklılaşması da söz konusu olmuştur. Bu durum bedelli askerlik uygulamalarında yaşanan eşitsiz uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Gerek tutarın farklı olması gerekse de askerlik şartının olması ya da olmaması farklılıkları beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede Anayasa’nın 10. Maddesi uyarınca bahsedilen ‘eşitlik’ ilkesinin çiğnendiğinden söz etmek gerekmektedir.

Hukuk devletinden söz edildiğinde eşitlik en önemli konulardan bir tanesi olur. Eşitsiz uygulamaların kanuni itirazlar da doğurması oldukça doğaldır. Yurttaşların eşit uygulamalarla karşı karşıya kalmaları ve haklarının korunması önemli olurken devletin fiillerinde keyfi davranışlardan uzak durması da sağlanmaktadır. Bu noktada bedelli askerlikle alakalı getirilen farklı uygulamalar hukuku zedelediği gibi eşitsizlik durumunun da yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Bedelli Askerlik Uygulamasında Farklılıklar ve Dava Süreci

Eşitlik ilkesi gereğince hukuk devletinde aynı koşullar altındaki herkese karşı eşit mesafede olunması gerekir. Ancak farklı durumdaki kişiler ve olağanüstü koşullar için zaman zaman ayrıcalıklar sunulması mümkündür. Ayrımın meşru olması ve kişiler arasındaki hakkaniyet düşüncesinin zedelenmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda aynı statü ve özelliklerdeki kişilerin bir kısmından bedelli askerlik ücretlerinin alınmaması doğru olmaz. Bedel karşılığında bir kısmına askerlik yaptırılıp bir kısmına yaptırılmaması da makul değildir.

2011 yılında Bedelli Askerlik için talep edilen tutar 30.000 TL olurken 2014 yılında çıkarılan yasada bu tutar 18.000 TL olarak belirlenmiştir. Farkın makul bir açıklaması olmadığından bedelli askerlik ücretinin iade edilmesi hukuki çerçevede bir zorunluluktur.

Bedelli Askerlik ve Anayasa Mahkemesi Başvurusu

Bedelli Askerlik uygulamaları ile alakalı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda eşitsiz bedelli askerlik uygulaması nedeniyle para iadesi yapılması gerektiği iddia edilmiştir. Buna ek olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde açılan dava ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ve bu nedenle de bireysel başvuru çerçevesinde eşitsizliğin giderilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Fakat Anayasa Mahkemesi sayede eşitlik ilkesinin ihlal edilmesinin yeterli bir gerekçe olmadığı kanaatini taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi’ne göre eşitlik ilkesi ile başka hakların da ihlal edilmiş olması zorunluluğu vardır. Bu nedenle de başvurular konu yönünden reddedilmiştir. Bu ret iç hukukta bütün yolların tükenmesi nedeniyle AİHM sürecinin de başlamasına neden olmaktadır.

AİHM Süreci ve Bedelli Askerlik Parasının İadesi

Bedelli askerlik parasından kaynaklanan farklılıkların neden olduğu eşitsizliği ortadan kaldırma amacı güden başvurular için iç hukukta gidilecek başka bir merci kalmadığında AİHM yolu açılır. Anayasa’nın benzer bütün başvurular için ret kararı vereceği bilinmektedir. Bütün başvuruların AİHM süreci ile neticeleneceğini ifade etmek şarttır. Ancak AİHM tarafından verilen ‘Kabul Edilemezlik’ kararı da vardır. Bu da para iadesi konusunda bir sonuç alınamamasına yol açacaktır.

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atmak isteyebilirsiniz;

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?

Yeni Trafik Cezaları ve Uygulamaları

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Kocaeli Avukat