Senette İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

Senette icra takibi, takibin talep edilmesiyle başlayan bir süreçtir. İlgili İcra Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talep kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi istenmektedir. İcra Müdürü, talep edilen işlemin uygunluğunu değerlendirdikten sonra borçluya ödeme emri gönderilmesine karar vermektedir. Ödeme emrinin borçlunun adresine gönderilmesi ve tebliğ edilmesi ile icra takip sürecinin en önemli aşaması tamamlanmış olur. İcra takibi için talep oluşturulurken senedin vadesi, tutarı, borçlusu, alacaklısı ve keşide yeri de dahil olmak üzere her detayı titiz bir şekilde belirtilmelidir.

Senette İcra Takibi için Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Senet için bir icra takibi süreci başlatmayı istiyorsanız süreci yukarıdaki şekilde yürütmeniz gerekir. Öte yandan senette başlatılmış bir icra takibine karşılık 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekliliği vardır. İtiraz ilgili İcra Dairesi nezdinde yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilmelidir. 7 günlük süre iş günü olarak kabul edilmemektedir. Bu çerçevede ödeme emri tebliğinden itibaren 7. günün sonuna kadar mutlaka itirazın yapılması gerekmektedir. Aksi durumda hak düşürücü süre nedeniyle itirazın imkânsızlaşması söz konusu olacaktır.

İtiraz işlemlerinin kural olarak ödeme emri gönderen icra dairesine yapılması gerekmektedir. Ancak masrafların ödenmesi durumunda farklı bir icra dairesi kanalıyla da itirazın yapılması mümkündür. Senette icra takibi sürecinde itiraz takibin durdurulmasını sağlar. İtirazın ortadan kaldırılacağı ana kadar ödeme süreci bekler. Bu sayede tarafların iddialarının dikkate alınması söz konusu olmaktadır.

Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemleri

Senette icra takibi için alacaklı taraf kurala uygun bir şekilde başvurularını yaparak takibi başlatabilmektedir. Bu takibe karşılık bir itiraz olmadığı durumlarda ya da itirazın giderildiği hallerde icra takibinin kesinleşmesi söz konusu olmaktadır. İcra takibi kesinleştiğinde alacaklı, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile 3. taraflarda bulunan hak ve alacakları üzerinde haciz işlemlerine girişebilmektedir. Haciz işlemleri sayesinde alacaklının alacağına ulaşması çok daha kolay olacaktır.

Senette İcra Takibi ve İcra Avukatı Desteği

Senette icra takibi sürecinin başlatılması alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkinin düzenlenmesi noktasında çok çok değerlidir. Bu çerçevede icra takibinin vakit kaybetmeden ve kuralına uygun olarak sürdürülmesi elzemdir. Pek çok alacaklı icra takibi için süreci yürütse de alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkinin hukuki olarak daha doğru bir şekilde ilerlemesi adına avukat desteğine ihtiyaç vardır.

İcra Avukatı tercihinde bulunarak senette icra takibi ile alakalı bütün taleplerinizi karşılamanız mümkündür. Sizin de bu konudaki tercihiniz güvenilir ve başarılı bir avukat olursa İcra Takibi sürecinin çok daha kaliteli bir şekilde sonuçlanması mümkün olacaktır. O halde yapmanız gereken sadece senette icra takip süreçleri için profesyonel bir avukata ulaşmaktır.

Senette İcra Takibi Olmadan Tahsilat Mümkün mü?

Senet, taraflar arasındaki borç ilişkisini kanıtlamak amacıyla kullanılan bir belgedir. Bu belge borcun varlığını resmi manada kanıtlamak adına kullanılmaktadır. Senedin ödenmesi taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olsa da borçlu borcunu ödemeyi reddedebilir. Böylesi durumlarda alacaklının hak kaybı yaşamaması adına İcra Müdürlüğü kanalıyla ödemenin yapılmasını sağlamaya yönelmesi gerekir. Aksi durumlarda ödeme borçlunun inisiyatifine kalacaktır. Bu da senette icra takibi süreci sonrasında ortaya çıkan durumdan uzaklaşmaya neden olur.

Siz de borçlusu ya da alacaklısı olduğunuz senetler için bir İcra Avukatı ile görüşmelisiniz. Bu sayede senette icra avukatı ile alakalı olarak en makul seçeneklerden yararlanabileceğinizi bilmelisiniz.

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz ;

Bedelli Askerlik Parasının İadesi Davası

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?

Yeni Trafik Cezaları ve Uygulamaları

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Yargıtay Karar Arama