İdare ve Vergi Hukuku

2019-07-22T15:09:53+00:00

" Gerçek ve tüzel kişilerin idare ve vergi hukuku kapsamına dahil olan davalarının ve ilişkilerinin düzenlenmesini kapsayan idare ve vergi hukuku, içerisinde birçok farklı dava takip tür ve işlemini barındıran [...]