Atama İşlemi ve İptali

2019-07-22T14:16:07+00:00

İdari işlem, idare hukukuna ve uyuşmazlık halinde idari yargıya tabi olan ve kamu gücüne dayanan hukuki işlemlerdir. İdare hukukunda idari işlemler "tek yanlı işlemler" ve "iki yanlı işlemler" olmak üzere [...]