20 07, 2022

Davacı, Davalı ve Mahkeme

2022-07-20T17:24:49+00:00

 DAVACI/DAVALI AÇISINDAN MAHKEME SÜRECİ Davacı/Davalı açısından mahkeme süreci, Günlük hayat içerisinde karşılaşılan problemler ya da mahkeme kararı ile tayin edilmesi gereken durumlar karşısında davacı kişi tarafından başvurulacak mahkeme ilgili yasa [...]

Davacı, Davalı ve Mahkeme2022-07-20T17:24:49+00:00
28 04, 2022

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması nedir?

2022-04-28T22:00:31+00:00

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Hükmüm Açıklanması, Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının [...]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması nedir?2022-04-28T22:00:31+00:00
27 01, 2022

Miras nasıl paylaşılır?

2022-01-29T13:18:22+00:00

MİRAS HUKUKUNDA TEREKE PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Miras bırakanın alacak ve borçlarından oluşan malvarlığına tereke denmektedir. Tereke mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Miras bırakanın tek mirasçısı var ise tereke tüm aktif ve pasifleriyle [...]

Miras nasıl paylaşılır?2022-01-29T13:18:22+00:00
12 07, 2019

İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?

2019-07-22T14:14:02+00:00

İş kazası kısaca; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ya da işverenin işini yürütürken veya işverence sağlanan taşıtla geliş gidişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen [...]

İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?2019-07-22T14:14:02+00:00
9 07, 2019

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

2019-07-22T14:13:48+00:00

Meslek Hastalığı Nedir ? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütülmesi şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik [...]

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası2019-07-22T14:13:48+00:00