İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?

2019-07-22T14:14:02+00:00

İş kazası kısaca; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ya da işverenin işini yürütürken veya işverence sağlanan taşıtla geliş gidişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen [...]