26 04, 2022

Hizmet Tespiti Davası

2022-04-26T16:42:42+00:00

HİZMET TESPİT DAVASI: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 86’ya göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene karşı açılabilecek bir dava türüdür. Hizmet tespiti özellikle işçinin alacak kalemlerine ilişkin hak [...]

Hizmet Tespiti Davası2022-04-26T16:42:42+00:00
12 07, 2019

İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?

2019-07-22T14:14:02+00:00

İş kazası kısaca; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ya da işverenin işini yürütürken veya işverence sağlanan taşıtla geliş gidişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen [...]

İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı ?2019-07-22T14:14:02+00:00
24 10, 2018

Fazla Çalışma Ücreti

2019-07-22T14:16:45+00:00

İşverenler ve işçiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların önemli bir kısmını kaplayan fazla çalışma ücreti hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz ! Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Fazla çalışma (mesai) ücreti; [...]

Fazla Çalışma Ücreti2019-07-22T14:16:45+00:00
20 10, 2018

Kıdem Tazminatı Nedir ?

2019-07-22T14:16:14+00:00

Kıdem tazminatı; aşağıda belirtilecek bazı koşulları sağlamış olan işçinin, işyerinde çalışmış olduğu süre boyunca kazanmış olduğu kıdem doğrultusunda kendisine ödenecek olan tazminata denir. Aşağıdaki yazımızda şartları, kanunu ve dava süreci [...]

Kıdem Tazminatı Nedir ?2019-07-22T14:16:14+00:00