Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

2022-02-14T23:31:19+00:00

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR? Uzun süre devam eden ve itiraza uğramayan zilyetliğe dayanan kazanma türüne denmektedir. Medeni Kanunda kazandırıcı zamanaşımını taşınmazlar için iki ayrı yolla düzenlenmiştir. Bunlar olağan zamanaşımı ve olağanüstü [...]