21 03, 2022

İtirazın İptali Davası

2022-03-21T23:01:32+00:00

İTİRAZIN İPTALİ NEDİR?   İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu Madde 68/69-a'daki belgelere sahip olmayan alacaklının itirazla duran takibin devamı amacıyla itirazın hükümden düşürülmesi için başvurulan bir yoldur. İİK Madde [...]

İtirazın İptali Davası2022-03-21T23:01:32+00:00
1 03, 2022

Yurtdışında Yapılan Evliliklerin Durumu

2022-03-21T23:06:59+00:00

Yurtdışında Evlenen veya Boşanan Türk Vatandaşlarının Durumu Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ve evlilik gibi konuları Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve [...]

Yurtdışında Yapılan Evliliklerin Durumu2022-03-21T23:06:59+00:00
14 02, 2022

İş Hukukunda Ücret

2022-04-18T15:57:15+00:00

    ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ   İş Kanunu uyarınca ücret bir işçiye yaptığı iş karşılığında işveren tarafından veyahut üçüncü bir gerçek/tüzel kişi tarafından sağlanarak ödenen paradır. Ücret, prim, ikramiye [...]

İş Hukukunda Ücret2022-04-18T15:57:15+00:00
14 02, 2022

Şerefe Karşı Suçlar

2022-02-14T23:04:15+00:00

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR Şerefe karşı suçlar Türk Ceza Kanunu 125-132 hükümleri arasında düzenlenmektedir. Şerefe karşı suçlar ile korunmak istenen kişinin onur, şeref ve saygınlığıdır. Şerefe karşı suçları “hakaret suçu ve [...]

Şerefe Karşı Suçlar2022-02-14T23:04:15+00:00
11 02, 2022

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?

2022-02-14T22:30:18+00:00

TİCARİ KAZANÇ KAYBI NEDİR ? Yaşanan trafik kazası sonucunda hasara uğrayan ticari araçların onarımı tamamlanıncaya kadar yani onarım süresi boyunca kullanılamaması, işletilememesi nedeniyle ortaya çıkaran zararlar ; ticari araçlarda (taksi, [...]

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?2022-02-14T22:30:18+00:00
29 01, 2022

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

2022-01-29T13:21:48+00:00

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (İŞ KANUNU M.22) 4857 sayılı İş Kanunu madde 22 Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi’ni düzenlemektedir. Buna göre ; Çalışma koşullarında değişiklik [...]

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ2022-01-29T13:21:48+00:00
27 01, 2022

Tedbir Nafakası Nedir?

2022-01-29T13:20:09+00:00

NAFAKA Nafaka, bir kimsenin boşanma davası sürecinde, boşanma neticesinde, soybağı veya velayet ilişkisi nedeniyle ihtiyacı olan kişiye mahkeme kararı ile güvence altına alınmış olan bir ödemedir. Nafaka, içerisinde bulunduğunuz hukuki [...]

Tedbir Nafakası Nedir?2022-01-29T13:20:09+00:00
27 01, 2022

Miras nasıl paylaşılır?

2022-01-29T13:18:22+00:00

MİRAS HUKUKUNDA TEREKE PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Miras bırakanın alacak ve borçlarından oluşan malvarlığına tereke denmektedir. Tereke mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Miras bırakanın tek mirasçısı var ise tereke tüm aktif ve pasifleriyle [...]

Miras nasıl paylaşılır?2022-01-29T13:18:22+00:00
29 04, 2021

Takip Talebi

2022-01-29T13:00:06+00:00

TAKİP TALEBİ NEDİR?   Takip talebinin ne olduğu, bulunması gereken hususlar, genel bilgiler, örnek takip talebi ve Yargıtay kararları ile ilgili yazdığımız makaleyi sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz. Unutulmamalıdır ki; [...]

Takip Talebi2022-01-29T13:00:06+00:00
24 03, 2021

Ödeme Emri

2022-01-18T18:53:16+00:00

Ödeme Emri Nedir? Bu makalemizde ilamsız icra takiplerinde Ödeme emri geldiğinde ne yapmalıyız? Ödeme emrine İtiraz nasıl yapılır konusunda genel bilgiler vermekteyiz. İcra Müdürlüğünden tarafınıza ödeme emri gönderildiyse burada en [...]

Ödeme Emri2022-01-18T18:53:16+00:00
18 03, 2021

Anlaşmalı Boşanma Davası

2022-01-18T18:47:55+00:00

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Bu makalemizde anlaşmalı boşanma davasını incelemekteyiz. Daha önce çekişmeli boşanma davalarını, boşanmanın çekişmeli ve anlaşmalı halini kısaca özetlemiştik. Bu yazımızda ise boşanmanın anlaşma ile gerçekleştirilmesini anlatmaya çalışacağız. [...]

Anlaşmalı Boşanma Davası2022-01-18T18:47:55+00:00
27 02, 2021

Çekişmeli Boşanma Davaları

2022-01-18T18:48:10+00:00

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI Boşanma davaları Anlaşmalı Boşanma Davaları ve Çekişmeli Boşanma Davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda size Çekişmeli Boşanma Davalarını, bu davaların Genel Boşanma Sebebi ve Özel Boşanma Sebepleri [...]

Çekişmeli Boşanma Davaları2022-01-18T18:48:10+00:00