Kamulaştırmasız El Atma Davası

2022-05-17T08:05:22+00:00

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA: Kamulaştırmasız el atma terimi idarenin özel mülkiyete ait bir taşınmaza, kamulaştırma usullerine başvurmadan hukuka aykırı bir şekilde fiilen veya hukuki olarak mülkiyet hakkını sınırlayarak el koyması anlamına [...]