14 07, 2018

Miras Hukuku

2021-04-20T21:13:15+00:00

Vatandaşın ölümü yahut hakkında gaiplik kararı verilmesi neticesinde mirasın kimlere, ne oranda ve hangi yollarla dağıtılacağının düzenlenmesini yapan hukuk dalını miras hukuku olarak tanımlamak mümkündür. Miras Hukuku Miras hukuku mevzuatlarında [...]

Miras Hukuku2021-04-20T21:13:15+00:00