Miras nasıl paylaşılır?

2022-01-29T13:18:22+00:00

MİRAS HUKUKUNDA TEREKE PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Miras bırakanın alacak ve borçlarından oluşan malvarlığına tereke denmektedir. Tereke mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Miras bırakanın tek mirasçısı var ise tereke tüm aktif ve pasifleriyle [...]