Boşanmada Ortak Velayet ve Şartları

2019-08-08T13:05:51+00:00

Anne ve babanın, üzerinde çeşitli şartlara bağlı olarak inisiyatif kullanma hakkına sahip olduğu çocukları üzerinde sahip olduğu hak ve sorumlulukları ifade eden velayet kavramı, boşanma sonrasında anne ve babanın [...]