Ayıplı Mal ve Hizmet Davası

2022-04-05T22:07:16+00:00

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET a Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet kavramları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunumuzda tanımlanmıştır. Buna göre ; Ayıplı mal; tüketiciye teslimi anında, taraflarca [...]