6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal Kavramı

2018-12-16T21:12:09+00:00

Ayıplı mal, 6502 sayılı TKHK’nın 8. Maddesi’nde ; “... tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması [...]