Yağma Suçu ve Cezası

2022-05-14T18:51:21+00:00

YAĞMA SUÇU CEZASI YAĞMA NEDİR? Yağma ile ilgili hükümler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “malvarlığına karşı suçlar” başlığı altında, 148. madde ile 150. madde arasında düzenlenmiştir. TCK m. 148/1’e göre; [...]