Beraat Nedir? Nasıl Beraat Alırım?

Bu yazımızda hüküm nedir, hüküm sonucu verilecek kararlar nelerdir, beraat nedir, apc nedir bunları inceleyeceğiz. Beraat kararını anlayabilmek için öncelikle hüküm nedir bunu bilmek gerekmektedir. Hüküm duruşmanın sona ermesi sonucunda verilecek olan yargı kararıdır.
Ceza yargılamasında hüküm:
Ceza yargılamasında hüküm 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. Dolayısıyla kanun uyarınca ceza yargılaması sonucu yukarıda sayılan hükümlerden birine karar verilecektir.

Peki beraat kararını nasıl alırım sorusunu cevaplandıracak olursak; CMK 223. Maddesinde bu haller açıkça sayılmaktadır. Buna göre nasıl beraat kararı alırım için şu haller sebep olarak sayılabilecektir. Bunlar:

Beraat kararı;
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması,
e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, hallerinde verilecektir.

Peki ceza verilmesine yer olmadığı kararı nedir? Yine 223. Madde açıkça bu tanımları yapmıştır. Buna göre ceza verilmesine yer olmadığı kararı şu hallerde verilebilecektir

a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,
b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,
c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,
d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Bu hususların yanında aşağıdaki hallerde de ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilecektir. Bunlar: İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;
a) Etkin pişmanlık,
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,
c) Karşılıklı hakaret,
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.


Peki mahkeme hapis cezası verdi yahut mahkeme kararında apc yazıyor bu ne demek? Ne kadar yatarım? gibi sorular için verilecek karar nedir? Öncelikli olarak ceza yargılamasında mahkumiyet kararı ve apc (adli para cezası) verilecek kararlar içerisindedir. Peki ne kadar hapis cezası aldım? Hapis cezası mı aldım? bu soruların cevabı için CMK 223 şu açıklamayı yapmaktadır. Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir. Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.

Ceza yargılamasında davanın reddi nedir? Ağır ceza yahut asliye cezada açılmış bir davanız var ise bu karar verilebilecektir. Şöyle ki Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.

Davanın düşmesi kararı verildi bu ne demek ya da davanın düşmesi kararı nedir diye soracak olursak bu hususta Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.

Derhal beraat kararı nedir? Beraat mı aldım? Beraat kararı nedir diyecek olursak Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.


Siz de nasıl beraat alırım, beraat ne demek, apc ne demek, davanın düşmesi ne demek sorularına cevap arıyorsanız; mutlak surette bir ağır ceza avukatı ya da ceza avukatına danışmayı ihmal etmeyin.