Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Taşınmazlar ile ilgili sık karşılaşılan dava türlerinden biri olan tapu ve tescil davası ile ilgili değinilmesi gereken ilk nokta şüphesiz; “Tescil nedir ?” sorusunun yanıtını aramaktır.

Tapu iptal ve tescil davaları konusunda uzman bir avukatla çalışmak şüphesiz dava sürecini etkileyecektir.

Tapu Tescili Nedir?

Tescil, bir taşınmazın üzerinde bir hakkın kurulması için tapu kütüğüne düşülmesi gereken kayıt anlamına gelir. Bir taşınmazın mülkiyeti kural olarak tapuya tescil ile kazanılır. Fakat her tescil hakkı kazanmayı sağlamaz. Bu tür tesciller ise yolsuz tescil olarak ifade edilir.

Tapu İptali ve Tescili Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescili davası, ayni hakkı ihlal edilen kişiyi koruyan bir dava türüdür. Kanuna aykırı düzenlenen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılır.

Tapu İptali ve Tescili Davasının Sebepleri Nelerdir?

Bir önceki paragrafta konunun temelini teşkil eden “Tapu iptali ve tescil davası nedir ?” sorusunun yanıtını verdikten sonra, tapu iptali ve tescil davaları ile ilgili ayrıntı kabul edilebilecek kısımlara değinmek gerekir. Bu kapsamda üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi de; “Tapu iptali ve tescil davasının sebepleri nelerdir ?” sorusuna verilecek yanıttır.

Tapu iptali ve tescil davaları için zamanaşımı kavramı oldukça önemlidir.

Tapu iptali ve tescili davası kapsamında değerlendirilen sebepler kanunlarda sınırlı sayıda belirtilmiş olmayıp, yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Bu dava türünde sık karşılaşılan sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar,
 • Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m.14, 17) açılan tescil davaları,
 • TMK’nın 194. maddesine yani aile konutu şerhine dayalı tapu iptal ve tescil davaları,
 • Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları,
 • Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılan tapu iptal davaları.

Görüldüğü üzere tapu ve tescil davası sebepleri noktasında değerlendirilmesi gereken birçok faktör olabilir. Dolayısıyla ilgili mevzuatlara hakim ve davanın temelinde yatan nedenlerle ilgili tümüyle bilgi sahibi bir avukat ile çalışmak, şüphesiz dava seyri üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

Tapu Sicilinin Düzeltilmesinin Şartları Nelerdir?

Medeni Kanun, tapu sicilinin düzeltilmesinin şartlarını “Bir ayni hakkın yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescilin yolsuz olarak terkin edilmiş ya da değiştirilmiş olması” şeklinde düzenlemiştir. Bu açıdan bakıldığında tapu ve tescil davasını, bu sebeplerle ayni hakkı zedelenen herhangi bir kimse açabilir.

Tapu İptali ve Tescili Davasında Zamanaşımı Nedir?

Yolsuz tescilin düzeltilmesi konusundaki zamanaşımı iki başlık halinde incelenebilir:

 1. Medeni Kanuna göre, tescil, kurucu unsurlardaki sakatlıktan dolayı yolsuz hale gelmiş ise, dava ayni hakka dayanan bir dava olduğu için bir zamanaşımına tabi değildir. Fakat davalı olağan zamanaşımı ile dava konusu hakkı kazanmış olursa, kaydın yolsuzluğu ortadan kalkmış olacağı için artık düzeltme davası açılamaz. (Oğuzman, Eşya Hukuku).
 2. Özel Kanunlara göre zamanaşımında 3402 sayılı Kadastro Kanunu m.12, 2510 sayılı İskan Kanunu m.23 ve 2644 sayılı Tapu Kanunu m.31 incelenmelidir. Tüm bu hükümlerde farklı koşullara bağlı olmak üzere 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.

Tapu iptali davaları için esas alınması gereken iki tür kanun vardır.

Kanunda belirtilen hükümlere bakıldığında “Tapu iptal davası kaç yıl içerisinde açılır ?” sorusunun yanıtının kesin bir şekilde verilemeyeceğini fakat farklı koşullar altında 1 ile 10 yıllık bir zaman diliminin öngörüldüğü ifade edilebilir.

Tapu İptali ve Tescili Davası Nerede Açılır?

Tapu ve tescil davaları, taşınmasız bulunduğu muhitteki Asliye Hukuk mahkemelerinin görev alınan giren ve sürecin bu mahkemelerde başlatıldığı dava türleridir. Husumet, tapuda adına kayıt yapılmmış olan kişiye yöneltilir.

Dava süreci başlatıldıktan sonra ilgili mahkeme tarafından tapu kayıtları istenir ve tapuda yapılan bu kaydın asli sebebi detaylarıyla araştırılır. Genel dava usüllerinde olduğu gibi tapu iptali ve tescil davası için de tarafların tanıklanır dinlenir, keşif yapılır ve bilirkişi raporları alınarak dava kapsamına dahil edilir.

İlgili prosedür sonrası karara bağlanan tapu ve tescil davası, yalnızca davaya konu olan tarafları bağlar.

Tüm bunlara bakıldığında; birçok farklı kapsama ve detaylandırılması gereken alana sahip olan tapu iptal  ve tescil davaları noktasında tecrübeli ve gerekli tüm niteliklere sahip miras avukatı ile çalışmak, hiç şüphesiz davanın seyrini doğrudan etkileyeceği gibi, sizlerin de süreç ve işleyiş ile ilgili daha detaylı bilgi almanızı sağlayacaktır. Bu kapsamda, Siyah Hukuk Avukatlık Bürosu bünyesinde hizmet veren ve miras hukuku ile ilgili gerekli tüm nitelik ve niceliklere sahip olan avukat arkadaşlarımız ile iletişime geçerek, merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilir, ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

2019-03-25T11:21:30+00:00

2 Comments

 1. serdar gültepe Kasım 2, 2018 at 6:02 pm - Reply

  hocam büyük babamdan bir arsa kalmış köylünün biri yıllardır kullanmış ve zilliyet tapu iptali davası acmış yerel mahkemede davayı kazandım ama istinafda bir üye lehime verirken diger ikisi usülden bozmup tekrar mahkemeye gönderdi osmalı ve 1957 topu yani cumhuriyet tapusuda olmasına ragmem mahkeme uzatıyor ve bu yeri ben degilde başkası kullanabiliyor bana yardımcı olabilirmisiniz

  • Av.Rahmi Ertürk Kasım 3, 2018 at 1:28 pm - Reply

   Serdar Bey, Merhabalar,
   İlgili dava dosyası kapsamında evrakları görmemiz net konuşabilmemiz açısından daha faydalı olacaktır. İrtibat numaranızdan ve mail adresinizden tarafınızla iletişim kurulacaktır.
   İyi günler dilerim.

Yorum Yap

Telefon Numaranızı Girmeyi Unutmayınız!

Telefonunuz Site üzerinde gözükmeyecektir. Özel hayatın gizliliğine inanıyoruz!

Avukata SorHemen
+ +
WhatsApp chat