Fatura, Vergi Usul Kanunu Madde 229 kapsamında ‘Satılan emtia ya da yapılan iş karşılığı olarak müşterinin borçlandığı değeri göstermek üzere emtiayı satan ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belge’ olarak tanımlanmıştır. Tanımından çıkarılacak sonuca göre fatura, müşteri tarafından ödenme zorunluluğu olan ve ödenmesi gerekli tutarı gösteren bir belgedir. Ancak faturanın zamanında ödenmemesi durumunda fatura alacakları ile alakalı icra başlatılması ve yasal takip süreci söz konusudur.

Fatura Düzenleme ve Faturaya İtiraz

Fatura, borçlu ve alacaklı arasındaki ticari ilişkiye bağlı olarak ödenmesi gereken tutarları ifade etmektedir. Faturalar hizmetin verilmesi öncesinde ya da sonrasında en geç 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Faturaların düzenlenmesi sonrasında ise borçlu tarafında mevcut bir hatayı 8 gün içinde itiraz yoluyla bildirmesi gerekmektedir.  Faturanın hazırlanması sonrasındaki 8 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığında fatura kesinleşmektedir. Bu da taraflar arasındaki borç ve alacak ilişkisinin kesinleşmesi anlamını taşıyacaktır.

Kesinleşen borcun ödenmesi için fatura üzerinde yazan vade tarihine kadar müddet vardır. Eğer bir vade belirlenmemişse alacaklı tarafın borçlu tarafa ödeme konusunda bir talep göndermesi gerekmektedir. Gönderilen talep kapsamında herhangi bir dönüş alınamadığı durumlarda ‘Temerrüt Faizi’ söz konusu olacaktır. Yazılı bir ihtarın bulunmadığı hallerde Temerrüt de olmayacağından Temerrüt Faizi icra takibi başlatılmasıyla işlemeye başlayacaktır.

Faturaya Dayalı Alacaklarda Cebri İcrayla Tahsilat

Fatura ile kanıtlanabilen alacakların tahsili için Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip başvurusu yapılmalıdır. Faturayı düzenleyen taraf Takip Talebi ile İcra Dairesi nezdinde icra başvurusunu yapmaktadır. Takip başlatılırken faturanın bir örneği mutlaka ibraz edilmelidir. İcra Dairesi kendisine ulaşan talebi değerlendirerek Örnek Ödeme Emri hazırlar ve ibraz edilen fatura örneği ile borçlunun adresine bir tebligat gönderir. Ödeme emri kapsamında 7 gün içinde ödeme yapılması gerektiği bildirilmektedir. Aksi durumda malvarlığına el koyma yöntemi ile tahsilatın yapılacağı belirtilmektedir.

İcra Takibi sürecinde borçlu itiraz ve ödeme gibi farklı haklarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda İcra Takibi durabilir ya da ödeme ile süreç sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda fatura icra takibi başlatma ve ödeme tahsilatına olanak sağlama açısından oldukça güçlü bir belge niteliğine sahiptir.

Fatura Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Ticari ilişkilerde gündeme gelen faturalandırma taraflar arasında önemli bir garanti olarak kabul görmektedir. Ancak taraflardan birinin fatura sorumluluğunu yerine getirmediği hallerde zamanaşımı söz konusu olur. Fatura ödeme süreçlerinde ödemenin reddedilmesi durumunda ise alacaklının icra takibi için başvuru yapması gerekecektir. Peki, başvuru yapılmadığında nasıl bir süreç söz konusu olur?

Fatura alacakları için zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bir fatura alacağı için ödeme talep edilmesine rağmen ödeme gelmemiş olabiliyor. Eğer icra takibi de yapılmamışsa 5 yıl sonunda zamanaşımı süresi devreye girecektir. Bu durumda fatura ödemesi talep edilmesi de mümkün olmayacaktır. Ancak karşı tarafa ihtarname gönderilerek zamanaşımı nedeniyle hak kayıplarının yaşanması engellenebilmektedir. Bu konuda bir İcra Avukatı ile iletişime geçmeniz yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmenizde faydalı olacaktır.

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz;

Siber Güvenlik ve Çalıntı Bilgiler

Senette İcra Takibi Nedir?

Bedelli Askerlik Parasının İadesi Davası

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?

Yeni Trafik Cezaları ve Uygulamaları

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ