Bu yazımızda, kişilerin huzur ve sukûnunu bozma suçunun ne olduğunu, hangi hallerin bu kapsamda değerlendirildiğini ve bu suçun cezasının ne olduğunu anlatacağız.

Kişi hürriyeti, bireyin istediği yerde bulunabilmesini kapsadığı gibi bulunduğu ortamda huzur ve sukûnunu da koruyabilmesini gerektirmektedir. Hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenen bu suç, bir başkasının huzur ve sukûnuna yönelik ve ayrıca onun kişisel özgürlüğüne müdahalede bulunulmasını, rahatsız etmesini önleme amacı taşımaktadır.
Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bu suçun birçok farklı hâli mevcuttur.
Örneğin, komşum beni rahatsız ediyor, telefon ile rahatsız ediliyorum, üst kattaki komşum yüksek seste müzik dinliyor. Bu cümleleri haberlerde ya da günlük hayatta birçok kez duymuşuzdur.
Bu suçla ilgili veya diğer ceza hukuka alanlarına ilişkin diğer hususlarda ceza avukatınızla iletişime geçmenizi, ceza avukatınız yoksa da mutlaka bir ceza avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

KİŞİLERİN HUZUR VE SUKÛNUNU BOZMA SUÇU NEDİR?

TCK’nin 123. Maddesinde ‘Hürriyete Karşı Suçlar’ başlığı altından düzenlenen kişilerin huzur ve sukûnunu bozma suçu, sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması
ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde işlenir.

KİŞİLERİN HUZUR VE SUKÛNUNU BOZMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kişilerin huzur ve sukûnunu bozma suçunun cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Verilecek hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilmektedir.

UZLAŞTIRMA, ŞİKAYET SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Kişilerin huzur ve sukûnunu bozma suçu şikayete tâbi olan suçlardandır. Bu demek oluyor ki savcılık alınan şikayet talebi üzerinde işlem başlatır. Şikayetçi olan kimse bu hakkını fail ve fiili öğrenmesinden itibaren geçen 6 ay içinde kullanmalıdır.
Suçun dava zamanaşımı 8 yıldır.
Kişilerin huzur ve sukûnunu bozma suçu, uzlaştırma prosedürüne tabi olan suçlardandır. Taraflara öncelikle uzlaşma prosedürü uygulanacaktır.

KİŞİLERİN HUZUR VE SUKÛNUNU BOZMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Sanığın, eşi olan katılandan ayrı yaşadığı sırada, müşterek çocuklarının adını kullanarak açtığı internetteki sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’ta, bir ayı geçkin bir zaman boyunca, üç yaşındaki kızlarının ağzından yazıyormuşcasına dile getirdiği, katılan hakkındaki yer yer iğneleyici, suçlayıcı, rahatsız edici ifadelerin, katılanın onur ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, ancak huzur ve sukünunu bozucu nitelikte olduğu ve ısrarla gerçekleştirilen bu yazıları yazıp paylaşma eylemlerinin bir bütün halinde TCK’nın 123. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, (YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ, E.2015/7811,K:2015/3623)
Sanığın, borcunu ödemeyen yakınanı, alacağını tahsil etmek için hukuki yollara başvurmak yerine, iki ay boyunca ve bir gün içinde çok kısa aralıklarla, defalarca ısrarla telefonla araması, eylemin yakınanın huzurunu bozmak kastıyla yapıldığını gösterdiği ve yakınanın huzur ve sükununu bozduğu ve suçun öğeleri oluştuğu gözetilmeden, alacağını tahsil etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiği, suçun kanuni unsuru olarak tanımlanmayan sırf huzur ve sükunu bozmak özel kastının bulunmadığı biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş, (YARGITAY 2.CEZA DAİRESİ, E.2010/18208, K: 2012/8536)