Bireysel ya da kurumsal konularda hukuki süreçleri bilmek için uzmana ihtiyaç vardır.  Uzman avukatlarla müvekkillerimize en iyi hizmeti vermekteyiz.

Dava Hizmetleri

Ceza davasında kim olur sorusu için iki taraflı yanıt vermek mümkündür. İddia ve savunma  tarafı birbirinin karşısında vardır ve savcı şüphelinin ya da sanığın hem lehine hem de aleyhine delil toplamalıdır. Yani iddia makamı savcıya aittir. İddia işlemlerinin sağlıklı sürmesi için polis yardım eder. Davada savunma kısmında genelde şüpheli ya da sanık kişi bulunur. Savunmanın amacı, ileri sürülen iddiaları çürüten deliller sunmaktır. Yani bir anlamda suçu işlemediğini kanıtlamayı hedefler.yargılama birimi hem iddia hem de savunma kısımlarını birlikte değerlendirerek karar varmalıdır. Ancak suç üstü hali kapsamında daha farklı bir süreç işlenebilir. Bu kapsamda az önce suçun işlendiği   anlaşılır haldedir ve kaçma hali de bununla beraber çok yaygındır.  Diğer yandan suça maruz kalma halinde  süreçle ilgili adli makamlara bildirim yapılmalıdır. Kişi, yaşadığı durumu olduğu gibi aktarmalı ve  bilgilendirmelidir.  Suça maruz kalan kişiler hukuki olayları bilmek zorunda değildir.

Dava Hizmetleri Nedir ? 

 Hukuk bürosu dava hizmetleri kapsamında tüm ceza davaları için başvurularınızı yapabilirsiniz büroda sözlü danışma, yazılı danışmanlık, ihtarname, ihbarname gibi süreçler, dava ve davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, farklı sözleşme türlerinin düzenlenmesi, sair  hukuki yardım, temyiz ve karar düzeltme ile ilgili dilekçeler gibi konularda başvurularınıza yanıt  vermekteyiz. Ceza hukukunda hızlı ve etkin biçimde sonuç elde edilmesi en önemli hedefimizdir. Büromuz üzerinden kişi, kurum ve diğer hukuk büroları ile etkili şekilde iletişime geçmekte ve müvekkillerimizin çözüme ulaşmasını sağlamaktayız. Hukuk büromuzda birtakım prensiplerden ödün vermemekteyiz.  Müvekkillerimizin işlemlerini yerine getirirken gizlilik  konusunda sadık kalan bakış açısına sahibiz. Bilgilendirme konusunda  ve raporlama gibi detaylarda uygun çözümler bulmaktayız.